Rekrutacja na semestr zimowy i rok akademicki 2024/2025

switch registrations cancel selection

The offer displayed on this page is limited to the selected registration. If you want to see the rest of the offer, select a different registration.

(UG) Socio-economic geography with elements of GIS, second degree studies, full-time studies

Details
Code UG_GSPOLEKON_S2
Organizational unit Uniwersytet Gdański
Field of studies Geografia społeczno-ekonomiczna
Form of studies Full-time
Level of education Second cycle (Master)
Educational profile academic
Language(s) of instruction Polish
Admission limit 6
  Ask a question
There is currently no active phase.

Past phases in this registration:
 • Phase 1 (15.04.2024 00:00 – 15.05.2024 23:59)

ATUTY KIERUNKU

Studia na kierunku Geografia społeczno-ekonomiczna z elementami GIS wyposażają studentów w:
 • umiejętności eksperckie z zakresu diagnozowania stanu społeczno-gospodarczego obszarów w różnych skalach przestrzennych, poprzez znajomość źródeł danych lokalnych i regionalnych, umiejętności ich przetwarzania, w tym z wykorzystaniem narzędzi GIS oraz wnioskowania na podstawie uzyskanych wyników. Umiejętności te stanowią o przewadze konkurencyjnej absolwentów na rynku pracy.
 • kompetencje społeczne umożliwiające dalszy rozwój zawodowy oraz efektywne rozwiązywanie problemów z zakresu geografii społeczno-ekonomicznej w warunkach pracy zespołowej i we współpracy z różnymi instytucjami odpowiedzialnymi za rozwój lokalny i regionalny.
 • rozwinięcie umiejętności w zakresie języka angielskiego umożliwi pracę w zespołach i instytucjach o zasięgu międzynarodowym
 • możliwość skorzystania z programu Tutoring na WOiG oraz z szerokiej oferty uczelni partnerskich Instytutu Geografii w ramach programów ERASMUS+ i MOST 
 • dodatkwo: Poza obowiązkowym tokiem studiów studenci Geografii społeczno-ekonomicznej z elementami GIS będą mogli, bez ponoszenia dodatkowych kosztów, zdobyć uprawnienia do nauczania geografii w ramach specjalizacji nauczycielskiej.

PERSPEKTYWY ZATRUDNIENIA

Absolwent będzie mógł znaleźć zatrudnienie w:
 • instytucjach samorządowych,
 • jednostkach odpowiedzialnych za planowanie strategiczne, rozwój gospodarczy i przestrzenny - zarówno na szczeblu województw jak i gmin (np. samorządy województw, urzędy miast i gmin w tym wyspecjalizowane podmioty odpowiedzialne za politykę przestrzenną, agencje rozwoju lokalnego i regionalnego),
 • instytucjach i jednostkach wykorzystujących geograficzne systemy informacyjne do celów zarządzania kryzysowego, obrony cywilnej oraz obrony narodowej,
 • podmiotach świadczących komercyjne usługi z zakresu projektowania zagospodarowania przestrzennego, 
 • przedsiębiorstwach wykorzystujących geograficzne systemy informacyjne (np. Lufthansa Systems Poland, Jeppesen Poland, operatorzy infrastruktury sieciowej, dystrybutorzy towarów).