Rekrutacja na semestr zimowy i rok akademicki 2024/2025

switch registrations cancel selection

The offer displayed on this page is limited to the selected registration. If you want to see the rest of the offer, select a different registration.

(UAM) Szkoła Doktorska Nauk Przyrodniczych - nauki o Ziemi i środowisku

Details
Code UAM_SD_NZS
Organizational unit Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Area/discipline Earth and Related Environmental Sciences
Form of studies Full-time
Level of education Third cycle (Doctoral School)
Educational profile academic
Language(s) of instruction Polish
Admission limit 2
WWW address https://amu.edu.pl/doktoranci/szkola-doktorska/szkola-doktorska-nauk-przyrodniczych
  Ask a question
There is currently no active phase.

Past phases in this registration:
  • Phase 1 (15.04.2024 00:00 – 15.05.2024 23:59)

Opis Szkoły

Szkoła Doktorska Nauk Przyrodniczych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu proponuje kandydatom i kandydatkom kształcenie, w którym badania naukowe i nauka zgłębiane są zarówno w wymiarze międzynarodowym, jak i krajowym oraz regionalnym. Uczelnia stale aktualizuje i poszerza swoje programy badawcze i treści kształcenia, kładąc szczególny nacisk na ich interdyscyplinarny charakter.

Dyscyplina: nauki o Ziemi i środowisku

Studia doktoranckie w naukach o Ziemi i środowisku realizowane w Szkole Doktorskiej Nauk Przyrodniczych obejmować będą w zakresie geografii: zmiany klimatu,  hydrometeorologiczne zjawiska ekstremalne, klimat i hydrologię obszarów zurbanizowanych, problemy krajobrazowo-ekologiczne, zmiany środowiska oraz wynikających z nich zagrożenia i działania adaptacyjne, przemiany ekosystemów i środowiska funkcjonowania miast, wspomaganie decyzyjne. Badania realizowane będą poprzez monitoring środowiska przyrodniczego, studia paleoekologiczne, geomorfologiczne, hydrogeologiczne, geoarcheologiczne oraz szeroki zakres technik geoinformacyjnych, geomatyczne metody badań, interaktywne geowizualizacje, wirtualną i rozszerzoną rzeczywistość oraz media wizualne, teledetekcję w ilościowym opisie powierzchni Ziemi. Studia doktoranckie w zkresie geologii będą obejmowały problematykę związaną z szeroko rozumianą geologią stosowaną: hydrogeologią, geologią inżynierską oraz badania podstawowe z zakresu sedymentologii osadów lądowych i morskich, paleontologii, paleoekologii, geozagrożeń oraz geochemii, petrologii  i petroarcheologii. Badania wykonywane będą przy użyciu nowoczesnych metod i obejmować będą różne regiony świata w przedziale czasu całego fanerozoiku.