Rekrutacja na semestr zimowy i rok akademicki 2024/2025

switch registrations cancel selection

The offer displayed on this page is limited to the selected registration. If you want to see the rest of the offer, select a different registration.

(AGH) Renewable Energy and Energy Management

Details
Code AGH_EOZE_WEiP_IIST
Organizational unit Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica
Field of studies odnawialne źródła energii
Form of studies Full-time
Level of education Second cycle (Master)
Educational profile academic
Language(s) of instruction Polish
Admission limit 2
WWW address https://weip.agh.edu.pl
  Ask a question
There is currently no active phase.

Past phases in this registration:
  • Phase 1 (15.04.2024 00:00 – 15.05.2024 23:59)

Kierunek Energetyka Odnawialna i Zarządzanie Energią, wraz ze ścieżkami dyplomowania Ekonomika, Polityka i Zarządzanie Energią (EPiZE), Technologie Energetyki Odnawialnej (TEO) oraz Sustainable Energy Systems (SES) należy do obszaru studiów technicznych. Celem studiów jest przekazanie wiedzy szczegółowej, koniecznej do wykonywania zawodu magistra inżyniera z zakresu energetyki odnawialnej i zarządzania energią. Wybierając poszczególne ścieżki dyplomowania, absolwent będzie posiadać zaawansowaną wiedzę w zakresie: instalacji grzewczych oraz chłodniczych, opartych o biomasę lub energii słonecznej, systemów hybrydowych jak również sterowania w energetyce. Ponadto zdobędzie wiedzę dotyczącą inteligentnymi budynkami, planowania rozwoju i pracy krajowego systemu elektroenergetycznego, rynków energii czy też społecznych aspektów energetyki odnawialnej oraz racjonalnego wykorzystania energii. Ważnym elementem realizacji kształcenia na poszczególnych ścieżkach dyplomowania jest ścisła współpraca z przemysłem oraz prowadzenie badań w zakresie energetyki odnawialnej oraz integracji OZE w krajowym systemie elektroenergetycznym.  

Absolwent niniejszego kierunku będzie posiadał wiedzę i umiejętności potrzebne do podjęcia pracy w przedsiębiorstwach zajmujących się eksploatacją systemów energetycznych, a także w zakładach związanych z pozyskiwaniem, przetwarzaniem, przesyłaniem, handlem i dystrybucją energii. Dodatkowo, zdobyta wiedza w trakcie studiów pozwoli na rozwiązywanie problemów związanych z energetyką, a w szczególności energetyką odnawialną, jak również problemów występujących w zakresie odpowiedzialności jednostek samorządowych (gmina, powiat, województwo) i instytucji rządowych (polityka energetyczna).