• zaloguj się
  • utwórz konto

Rekrutacja na semestr zimowy i rok akademicki 2023/2024

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

(UWB) Szkoła Doktorska Nauk Humanistycznych - historia

Szczegóły
Kod UWB_S2-WB_BIOL_ZZP
Jednostka organizacyjna Uniwersytet w Białymstoku
Kierunek studiów Biologia
Forma studiów stacjonarne
Poziom kształcenia Szkoła doktorska
Języki wykładowe polski
Limit miejsc 1
  Zadaj pytanie
Obecnie nie trwają zapisy.

Minione tury w tej rekrutacji:
  • Tura 1 (15.04.2023 13:35 – 15.05.2023 23:59)

W ramach studiów student realizuje:

  • Przedmioty ogólnouczelniane: ochrona własności intelektualnej i język obcy
  • Przedmioty podstawowe w zakresie planowania badań i opracowywania ich wyników: statystyka, metodologia nauk przyrodniczych, technologie informacyjne oraz bioetyka
  • Przedmioty kierunkowe z zakresu biologii ogólnej i szczegółowej, takie jak biogeografia, ekologia roślin i fitosocjologia, genetyka molekularna, biologia ewolucyjna i inne
  • Przedmioty kierunkowe do wyboru, w ramach których student poszerza swoją wiedzę i umiejętności w zakresie nauk biologicznych, zgodnie z zainteresowaniem
  • Przedmioty zawodowe przygotowujące do wykonywania zawodu nauczyciela biologii: przedmioty psychologiczno-pedagogiczne i dydaktyczne, w tym podstawy dydaktyki oraz przygotowanie dydaktyczne do nauczania biologii i inne.
  • Przedmioty dyplomowe pozwalające nabyć praktyczną wiedzę i umiejętności niezbędne do przygotowania i zaprezentowania pracy magisterskiej. Student ma możliwość wyboru tematyki pracy magisterskiej z dyscypliny nauk biologicznych z uwzględnieniem dziedziny nauk społecznych (dyscypliny: pedagogika i psychologia)
  • Praktyka zawodowa psychologiczno-pedagogiczna umożliwiająca zdobycie doświadczenia związanego z pracą dydaktyczno-wychowawczą nauczyciela-wychowawcy oraz zastosowanie nabytej wiedzy i umiejętności z zakresu psychologii, pedagogiki, dydaktyki biologii w prowadzeniu lekcji biologii w szkole podstawowej i ponadpodstawowej.

Po ukończeniu studiów absolwent jest przygotowany do pracy dydaktycznej w szkole podstawowej i ponadpodstawowej w zakresie nauczania biologii. Dodatkowo może podjąć pracę w laboratoriach badawczych, analitycznych i diagnostycznych w zakresie wykonywania analityki oraz prowadzenia prac badawczych wykorzystujących materiał biologiczny, np. w przemyśle. Zdobyte umiejętności pozwolą także na podjęcie pracy w instytucjach czynnej ochrony przyrody, referatach ochrony środowiska urzędów różnego szczebla i innych.

Szczegółowe informacje o programie studiów wraz z wykazem przedmiotów na poszczególnych semestrach znajdują się pod adresem:

https://biologia.uwb.edu.pl/studenci/podstrony/plany-studiow/