• zaloguj się
  • utwórz konto

Rekrutacja na semestr zimowy i rok akademicki 2023/2024

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

(USZ) International Economics, stacjonarne studia II stopnia

Szczegóły
Kod USZ_S2_EM
Jednostka organizacyjna Uniwersytet Szczeciński
Kierunek studiów International Economics
Forma studiów stacjonarne
Poziom kształcenia drugiego stopnia
Języki wykładowe polski
Limit miejsc 1
  Zadaj pytanie
Obecnie nie trwają zapisy.

Minione tury w tej rekrutacji:
  • Tura 1 (15.04.2023 13:35 – 15.05.2023 23:59)

International economics jest kierunkiem z wykładowym językiem angielskim. Studia rozwijają kompetencje społeczne niezbędne do pracy w przedsiębiorstwach funkcjonujących w zmieniającym się i trudno przewidywalnym globalnym otoczeniu. Program studiów ma strukturę modułową, co zwiększa elastyczność w doborze przedmiotów, dzięki czemu student ma większy wybór w budowie umiejętności i kompetencji.

Nauczysz się:
• kreatywności i otwartości na zmiany,
• działać w sposób przedsiębiorczy,
• analizować zjawiska i procesy społeczno-gospodarcze w skali krajowej i globalnej gospodarki,
• dobierać i zastosować metody oraz narzędzia do analizy procesów społecznoekonomicznych, w tym zaawansowane techniki informacyjno-komunikacyjne,
• współpracować w zespole, pełniąc w nim różne funkcje i role, w tym kierownicze.

Przykładowe przedmioty:
International economic relations – advanced course, international business valuation,
advance analytics – Big Data, digitalisation and platform economy, industry 4.0, international
financial integration.