• zaloguj się
  • utwórz konto

Rekrutacja na semestr letni r.ak. 2022/2023

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

(UW) Geografia (Wydział Geografii i Studiów Regionalnych), studia I stopnia, stacjonarne

Szczegóły
Kod UW_S1-GF
Jednostka organizacyjna Uniwersytet Warszawski
Kierunek studiów Geografia
Forma studiów stacjonarne
Poziom kształcenia pierwszego stopnia
Profil studiów ogólnoakademicki
Języki wykładowe polski
Limit miejsc 5
Adres WWW https://wgsr.uw.edu.pl/wgsr/index.php/pl/strona-glowna-2-2/
  Zadaj pytanie
Obecnie nie trwają zapisy.

Minione tury w tej rekrutacji:
  • Tura 1 (02.11.2022 10:15 – 30.11.2022 23:59)

Na kierunku Geografia studenci są kształceni w zakresie podstawowych dyscyplin geograficznych, rozszerzonych o podstawy nauk ścisłych, przyrodniczych, społecznych i humanistycznych.

 

Charakter studiów geograficznych wymusza dużą różnorodność stosowanych metod i środków dydaktycznych. Podstawowymi formami zajęć są wykłady, ćwiczenia, proseminaria i seminaria, zajęcia w laboratorium i pracowni komputerowej, a także decydujące o specyfice studiów geograficznych zajęcia terenowe. W programie studiów znajdują się przedmioty obowiązkowe i do wyboru. Studenci mogą wybierać część przedmiotów tak, aby kształtować samodzielnie swój program nauczania.

 

Studenci stacjonarnych studiów I stopnia począwszy od IV semestru realizują program wybranej specjalności/ścieżki: geografii fizycznej, geografii społeczno-ekonomicznej lub geoinformatyki.

 

W obrębie każdej specjalności/ścieżki studenci dokonują wyboru seminariów licencjackich, zależnie od tego, w jakim zakresie chcą się specjalizować przygotowując pracę dyplomową. Studenci studiów stacjonarnych II stopnia mają do wyboru jedną z pięciu specjalności. Są to: geoekologia i geomorfologia; hydrologia i klimatologia; geografia społeczno-ekonomiczna (w obrębie specjalności będą prowadzone dwie specjalizacje: studia miejskie oraz geografia turystyki); geografia świata; geoinformatyka, kartografia, teledetekcja.

 

Absolwenci Geografii są przygotowani do podejmowania pracy w zespołach naukowo-badawczych, instytucjach szczebla centralnego, regionalnego i lokalnego gromadzących i przetwarzających dane o zróżnicowaniu przestrzennym (systemy GIS), zajmujących się monitoringiem środowiska i zagospodarowaniem przestrzennym, podejmujących decyzje o lokalizacji inwestycji z troską o ład przestrzenny.