• zaloguj się
  • utwórz konto

Rekrutacja na semestr letni r.ak. 2022/2023

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

(UMCS) Logopedia z audiologią studia stacjonarne pierwszego stopnia

Szczegóły
Kod UMCS_WL_L_LS
Jednostka organizacyjna Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Kierunek studiów Logopedia z audiologią
Forma studiów stacjonarne
Poziom kształcenia pierwszego stopnia
Profil studiów praktyczny
Języki wykładowe polski
Limit miejsc 2
Czas trwania 3 lata
  Zadaj pytanie
Obecnie nie trwają zapisy.

Minione tury w tej rekrutacji:
  • Tura 1 (02.11.2022 10:15 – 30.11.2022 23:59)

Studia prowadzone są w Katedrze Logopedii (poprzednio Zakładzie) od 2007 roku. Powstały jako kierunek unikatowy, jedyny w kraju. Powołanie tych studiów rozpoczęło nową jakość kształcenia logopedów w Polsce. Studia te Katedra Logopedii i Językoznawstwa Stosowanego UMCS prowadzi wespół z Instytutem Fizjologii i Patologii Słuchu w Warszawie, placówką o światowej renomie, kierowaną przez prof. dra hab. Henryka Skarżyńskiego. Pracownicy tej placówki czynnie wspomagają proces kształcenia prowadząc zajęcia, seminaria dyplomowe i umożliwiając studentom wizyty w Światowym Centrum Słuchu.

Program studiów kierunku logopedia z audiologią znalazł uznanie nie tylko w Polsce, ale również poza granicami kraju. Poziom kompetencji absolwenta kierunku dorównuje międzynarodowym wymaganiom dotyczącym kształcenia logopedów.

Ogromnym atutem studiów jest profil praktyczny, dzięki któremu ich program umożliwia zdobycie nie tylko rzetelnej interdyscyplinarnej wiedzy teoretycznej, ale także licznych umiejętności praktycznych, niezbędnych w pracy logopedy i audiologa. Zajęcia praktyczne, stanowiące ponad połowę programu, prowadzą specjaliści (m. in. logopedzi, audiolodzy, lekarze różnych specjalności, protetycy słuchu), którzy są czynnymi praktykami. Profil praktyczny wiąże się również z dużą liczbą praktyk, odbywanych w różnorodnych placówkach.