• zaloguj się
  • utwórz konto

Rekrutacja na semestr zimowy i rok akademicki 2022/2023

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

(UWB) Informatyka i ekonometria - studia I stopnia, stacjonarne

Szczegóły
Kod UWB_S1-IINF_INF_I_EKON
Jednostka organizacyjna Uniwersytet w Białymstoku
Kierunek studiów Informatyka i ekonometria
Forma studiów stacjonarne
Poziom kształcenia pierwszego stopnia
Języki wykładowe polski
Limit miejsc 1
Adres WWW https://iist.uwb.edu.pl/nii/
  Zadaj pytanie
Obecnie nie trwają zapisy.

Minione tury w tej rekrutacji:
  • Tura 1 (15.04.2022 00:00 – 15.05.2022 23:59)

Wybrane przedmioty obowiązkowe objęte programem studiów:

Wstęp do informatyki, Algorytmy i struktury danych, Systemy operacyjne, Podstawy sieci komputerowych, Programowanie strukturalne, Programowanie obiektowe, Programowanie w języku R, Bazy danych, Podstawy grafiki komputerowej, Inżynieria oprogramowania, Informatyczne systemy zarządzania, Informatyka ekonomiczna, Mikroekonomia, Makroekonomia, Rachunkowość, Finanse przedsiębiorstw, Ekonomia matematyczna, Prawo gospodarcze, Statystyka opisowa, Statystyka matematyczna, Badania operacyjne, Ekonometria, Analiza matematyczna, Algebra liniowa, Rachunek prawdopodobieństwa, Matematyka finansowa i ubezpieczeniowa, Praktyka zawodowa. 

Wybrane przedmioty fakultatywne objęte programem studiów:

Projektowanie systemów informatycznych, Uczenie maszynowe w R, Programowanie w języku Python, Systemy wspomagania negocjacji, Metody prognozowania, Instrumenty finansowe, Teoria portfela, Ekonometria finansowa.

Link do programów studiów i efektów uczenia się:

https://iist.uwb.edu.pl/nii/?kandydat=studia-i-stopnia/informatyka-i-ekonometria