• zaloguj się
  • utwórz konto

Rekrutacja na semestr zimowy i rok akademicki 2022/2023

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

(USZ) Studia nad wojną nad wojskowością, stacjonarne studia II stopnia

Szczegóły
Kod USZ_S2-SWW
Jednostka organizacyjna Uniwersytet Szczeciński
Kierunek studiów studia nad wojną i wojskowością
Forma studiów stacjonarne
Poziom kształcenia drugiego stopnia
Języki wykładowe polski
Limit miejsc 3
Adres WWW https://hum.usz.edu.pl
  Zadaj pytanie
Obecnie nie trwają zapisy.

Minione tury w tej rekrutacji:
  • Tura 1 (15.04.2022 00:00 – 15.05.2022 23:59)

Studiujący mają możliwość uzyskania wiedzy o dziejach wojska i wojskowości, a także konfliktach militarnych w wymiarze globalnym i lokalnym, historycznym i współczesnym. Mają również możliwość zapoznania się z funkcjonowaniem wojska i problematyki wojennej, z uwzględnieniem skutków i konsekwencji działań wojennych. W programie uwzględniono również miejsca tradycji związane z polityką historyczną państwa, jak również ich wpływ na działania organizacji pozarządowych i podmiotów gospodarczych.

 

Nauczysz się:
• analizować i oceniać związki między polityką państwa, funkcjonowaniem sił zbrojnych i życiem społeczeństwa,
• dostrzegać wpływ konfliktów międzynarodowych i wewnętrznych na funkcjonowanie państwa i społeczeństwa,
• rozpoznawać różne rodzaje wojsk i ich uzbrojenia,
• planować i przeprowadzać widowiska polegające na rekonstrukcji przeszłości,
• prezentować przeszłość militarną danego miejsca w ramach wycieczki turystycznej.

 

Czas trwania studiów: 4 semestry

 

Przykładowe przedmioty:
Konflikty zbrojne we współczesnym świecie, siły zbrojne w polityce międzynarodowej,
terroryzm w stosunkach międzynarodowych, wizerunek wojska i wojny w mediach, historia
szpiegostwa od starożytności do współczesności.

 

Kontynuacja nauki: absolwenci studiów II stopnia na kierunku Studia nad wojną i wojskowością, mogą kontynuować kształcenie na studiach III stopnia w zakresie dyscypliny naukowej historia oferowanych przez Uniwersytet Szczeciński