• zaloguj się
  • utwórz konto

Rekrutacja na semestr zimowy i rok akademicki 2022/2023

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

(USZ) Prawo medyczne, stacjonarne studia II stopnia

Szczegóły
Kod USZ-S2-PRA-MED
Jednostka organizacyjna Uniwersytet Szczeciński
Kierunek studiów Prawo medyczne
Forma studiów stacjonarne
Poziom kształcenia drugiego stopnia
Języki wykładowe polski
Limit miejsc 10
Adres WWW https://wpia.usz.edu.pl
  Zadaj pytanie
Obecnie nie trwają zapisy.

Minione tury w tej rekrutacji:
  • Tura 1 (15.04.2022 00:00 – 15.05.2022 23:59)

Nowoczesne studia przygotowujące zarówno do pracy w podmiotach leczniczych, jak
i współpracy z osobami wykonującymi zawody medyczne.
Studia na kierunku prawo medyczne pozwalają na świadczenie usług doradczych względem podmiotów, które związane są z ochroną praw pacjentów oraz osób wykonujących zawody medyczne.

Nauczysz się:
• zakładać i prowadzić działalność leczniczą, uwzględniającą różnorodne formy i możliwości,
• zdefiniować działalność gospodarczą odnoszącą się do produktów i usług związanych z rynkiem świadczeń zdrowotnych, rynkiem farmaceutycznym i rynkami usług pokrewnych,
• zasad odpowiedzialności cywilnej i karnej związanej z wykonywaniem świadczeń zdrowotnych i pokrewnych oraz funkcjonowaniem podmiotów leczniczych,
• przygotowywać umowy, dokumenty oraz akty wewnętrzne (np. regulaminy, procedury) niezbędne w codziennym funkcjonowaniu podmiotów leczniczych,
• prowadzić i udostępniać dokumentacje medyczną.

Przykładowe przedmioty:
Dokumentacja medyczna, dowody i postępowanie dowodowe z udziałem pacjentów, e-usługi
w ochronie zdrowia, gospodarka odpadami medycznymi, ochrona danych osobowych
w ochronie zdrowia, prawo farmaceutyczne, prawo pracy w systemie ochrony zdrowia.