• zaloguj się
  • utwórz konto

Rekrutacja na semestr zimowy i rok akademicki 2022/2023

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

(UMCS) Portugalistyka, studia stacjonarne drugiego stopnia

Szczegóły
Kod UMCS_WL_POR_2S
Jednostka organizacyjna Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Kierunek studiów Iberystyka: portugalistyka
Forma studiów stacjonarne
Poziom kształcenia drugiego stopnia
Profil studiów ogólnoakademicki
Języki wykładowe polski, portugalski
Limit miejsc 2
Czas trwania 2 lata
  Zadaj pytanie
Obecnie nie trwają zapisy.

Minione tury w tej rekrutacji:
  • Tura 1 (15.04.2022 00:00 – 15.05.2022 23:59)

Kierunek Portugalistyka –  (studia II stopnia) o specjalności tłumaczeniowej pozwala studentom na rozwinięcie kompetencji językowych i tłumaczeniowych, a także na pogłębienie wiedzy na temat języka i kultury Portugalii, Brazylii i pozostałych krajów portugalskiego obszaru językowego. Szeroki wachlarz zajęć tłumaczeniowych oraz znajomość języka na poziomie C2 predysponują absolwenta do pracy w instytucjach i przedsiębiorstwach wymagających zaawansowanego poziomu znajomości języka portugalskiego.