Unia Europejska
  • zaloguj się
  • utwórz konto

Rekrutacja na semestr letni roku akademickiego 2021/2022

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

(UW) Studia doktoranckie w zakresie psychologii

Szczegóły
Kod UW_DD_PSYCH
Jednostka organizacyjna Uniwersytet Warszawski
Dziedzina/dyscyplina naukowa Psychologia
Forma studiów stacjonarne
Poziom kształcenia trzeciego stopnia
Języki wykładowe polski
Limit miejsc 1
  Zadaj pytanie w związku z tymi studiami
Obecnie nie trwają żadne zapisy na te studia.

Minione tury w tej rekrutacji:
  • Tura 1 (31.10.2021 00:00 – 30.11.2021 23:59)

Wydział Psychologii UW stara się harmonijnie łączyć trzy funkcje: dydaktyczną, badawczą oraz pracy na rzecz środowiska zewnętrznego. Od roku 1997 zreformowano system dydaktyczny, główny nacisk został położony na samodzielność studenta i swobodne kształtowanie przez niego właściwej ścieżki kształcenia oraz na interdyscyplinarny charakter edukacji. Przykładamy dużą wagę do umiędzynarodowienia procesu edukacji. Przy Wydziale działają dwa ośrodki psychologii klinicznej: Akademicki Ośrodek Psychoterapii i Ośrodek Psychoterapii dzieci, które świadczą bezpłatne usługi terapeutyczne dla wszystkich potrzebujących. Powołane w 2005 r. Centrum Badań nad Uprzedzeniami zaangażowane jest w praktyczne działania na rzecz likwidowania konfliktów międzygrupowych i wykonuje ekspertyzy na rzecz środowiska zewnętrznego. Studenci i doktoranci skupieni w Pracowni Badań Środowiskowych wykonują ekspertyzy dla Urzędu Miasta i innych podmiotów włączając się w procesy rewitalizacji budynków i kwartałów miasta, prowadzą konsultacje społeczne dotyczące planowanych inwestycji.