Unia Europejska
  • zaloguj się
  • utwórz konto

Rekrutacja na semestr letni roku akademickiego 2021/2022

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

(UW) Studia doktoranckie w zakresie geologii

Szczegóły
Kod UW_DD_GEOL
Jednostka organizacyjna Uniwersytet Warszawski
Dziedzina/dyscyplina naukowa Nauki o Ziemi i środowisku
Forma studiów stacjonarne
Poziom kształcenia trzeciego stopnia
Języki wykładowe polski
Limit miejsc 3
  Zadaj pytanie w związku z tymi studiami
Obecnie nie trwają żadne zapisy na te studia.

Minione tury w tej rekrutacji:
  • Tura 1 (31.10.2021 00:00 – 30.11.2021 23:59)

Studia doktoranckie prowadzone są w indywidualnym toku studiów obejmującym (do wyboru): 

·         problematykę podstawowych nauk geologicznych: stratygrafię i paleontologię, geologię historyczną, klimatyczną, strukturalną, sedymentologię, geochemię, mineralogię i petrologię;

·     specjalności aplikacyjne: hydrogeologię, geologię inżynierską, ochronę środowiska i zasobów naturalnych, geologię złożową i gospodarczą, kartografię geologiczną.

Doktoranci mogą wybierać przedmioty specjalistyczne związane z wybraną tematyką oraz realizować we współpracy z pracownikiem naukowym WG UW uzgodniony profil programu badań laboratoryjnych i/lub terenowych.