Unia Europejska
  • zaloguj się
  • utwórz konto

Rekrutacja na semestr letni roku akademickiego 2021/2022

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

(UWB) Pedagogika - studia II stopnia, stacjonarne

Szczegóły
Kod UWB_WNOE_S2_PED
Jednostka organizacyjna Uniwersytet w Białymstoku
Kierunki studiów Pedagogika, Praca socjalna
Forma studiów stacjonarne
Poziom kształcenia drugiego stopnia
Języki wykładowe polski
Adres WWW http://noe.uwb.edu.pl/
  Zadaj pytanie w związku z tymi studiami
Obecnie nie trwają żadne zapisy na te studia.

Minione tury w tej rekrutacji:
  • Tura 1 (31.10.2021 00:00 – 30.11.2021 23:59)

Plan studiów: http://www.pedagogika.uwb.edu.pl/studenci.php?p=609

Moduły:

  1. animacja kultury z arteterapią opis sylwetki absolwenta
  2. menadżer oświaty opis sylwetki absolwenta
  3. opiekuńczo-wychowawcza opis sylwetki absolwenta
  4. pedagogika resocjalizacyjna opis sylwetki absolwenta
  5. pedagogika wczesnoszkolna (dla absolwentów studiów pierwszego stopnia  pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej) opis sylwetki absolwenta