Unia Europejska
  • zaloguj się
  • utwórz konto

Rekrutacja na semestr letni roku akademickiego 2021/2022

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

(UWB) Studia wschodnie - studia I stopnia, stacjonarne (III rok studiów)

Szczegóły
Kod UWB_WHISM_S1_STUD_WSCH
Jednostka organizacyjna Uniwersytet w Białymstoku
Kierunek studiów Studia wschodnie
Forma studiów stacjonarne
Poziom kształcenia pierwszego stopnia
Języki wykładowe polski
Adres WWW http://historia.uwb.edu.pl/
  Zadaj pytanie w związku z tymi studiami
Obecnie nie trwają żadne zapisy na te studia.

Minione tury w tej rekrutacji:
  • Tura 1 (31.10.2021 00:00 – 30.11.2021 23:59)

Zasadnicza część planu studiów obejmuje następujące moduły:

Warsztatowy: technologie informacyjne, statystyka z demografią, zajęcia terenowe;

Teoretyczno-metodologiczny: podstawy filozofii, podstawy nauki o polityce, ochrona praw własności intelektualnej, podstawy prawa, podstawy ekonomii;

Historia regionów obszaru postradzieckiego: historia Rosji, historia Ukrainy, historia Białorusi, historia państw bałtyckich, historia Kaukazu i Azji Centralnej, dziedzictwo cywilizacji bizantyńskiej, historia sztuki Europy Wschodniej;

Państwa obszaru postradzieckiego w stosunkach międzynarodowych: historia stosunków społeczno-politycznych na pograniczu polsko-białorusko-litewskim, geografia polityczno-gospodarcza obszaru postradzieckiego, państwa obszaru postradzieckiego w gospodarce światowej, polityka zagraniczna państw obszaru postradzieckiego, procesy integracyjne i dezintegracyjne na obszarze postradzieckim, rywalizacja mocarstw i konflikty zbrojne na obszarze postradzieckim;

Polityka wewnętrzna państw postradzieckich: Polacy i Polonia w państwach postradzieckich, mniejszości narodowe, ewolucja systemów politycznych, polityka historyczna, przestrzeganie demokracji i praw człowieka na obszarach postradzieckich;

Blok przedmiotów fakultatywnych.

Zakres podstawowego kanonu wykształcenia absolwenta jest poszerzony przez uczestnictwo studentów na trzecim roku studiów w zajęciach z bloków tematycznych (wyboru bloku student dokonuje pod koniec drugiego roku nauki). W ofercie programowej znajdują się dwa moduły tematyczne:

Ideologia, kultura, religia w państwach postradzieckich.

Dziedzictwo kulturowe i turystyka historyczna wschodniego pogranicza UE.

Tytuł zawodowy: licencjat.

Ze szczegółową strukturą programową studiów można zapoznać się pod następującym adresem: http://historia.uwb.edu.pl/index.php/studia/programy-studiow