Unia Europejska
  • zaloguj się
  • utwórz konto

Rekrutacja na semestr letni roku akademickiego 2021/2022

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

(UWB) Filologia francuska - studia I stopnia, stacjonarne

Szczegóły
Kod UWB_WFIL_S1_FRAN
Jednostka organizacyjna Uniwersytet w Białymstoku
Kierunek studiów Filologia francuska
Forma studiów stacjonarne
Poziom kształcenia pierwszego stopnia
Języki wykładowe polski
Adres WWW https://filologia.uwb.edu.pl/
  Zadaj pytanie w związku z tymi studiami
Obecnie nie trwają żadne zapisy na te studia.

Minione tury w tej rekrutacji:
  • Tura 1 (31.10.2021 00:00 – 30.11.2021 23:59)

Grupy i nazwy zajęć objętych programem studiów:

Grupa Zajęć_1: Praktyczna Nauka Języka Francuskiego:  Praktyczna Nauka Języka Francuskiego 1;  Praktyczna Nauka Języka Francuskiego 2;  Praktyczna Nauka Języka Francuskiego 3.

Grupa Zajęć_2: Praktyczna Nauka Języka Francuskiego – doskonalenie językowe: Doskonalenie językowe A; Doskonalenie językowe B, Doskonalenie językowe C; Doskonalenie językowe D.

Grupa Zajęć_3: Drugi język obcy nowożytny.

Grupa Zajęć_4: Blok językoznawczy: Wstęp do językoznawstwa; GO-Fonetyka i fonologia języka francuskiego; GO–Morfologia języka francuskiego; GO-Składnia języka francuskiego; Semantyka języka francuskiego; Gramatyka kontrastywna polsko –francuska; Pragmatyka językowa; Wstęp do teorii przekładu; Podstawy warsztatu tłumacza.

Grupa Zajęć_5: Blok literaturoznawczy i kulturoznawczy: Wstęp do literaturoznawstwa; Historia literatury francuskiej: Średniowiecze – XVIII wiek; Zarys literatury francuskiej i frankofońskiej XIX-XXI w; Europejska literatura frankofońska; Literatura frankofońska pozaeuropejska; Wstęp do kulturoznawstwa; Zarys historii Francji; Kultura Francji; Kultura frankofonii.

Grupa Zajęć_6: Blok wiedzy o akwizycji i nauce języków obcych: Wstęp do teorii akwizycji języków; Kształcenie interkulturowe; Style i strategie uczenia się.

Grupa Zajęć_7: Przedmioty fakultatywne (150 godzin): Wybrane prądy w językoznawstwie; Język francuski specjalistyczny; Warsztat tłumacza; Literatura francuska po 1945 r. ; Nadrealizm w literaturze francuskiej i frankofońskiej; Kultura Francji 2; Kultura życia codziennego Francuzów (od Galii rzymskiej do czasów współczesnych); Metodyka nauczania j. francuskiego – współczesne tendencje.

Grupa Zajęć_8: Przedmioty z zakresu filozofii do wyboru: Historia filozofii lub francuska myśl filozoficzna w XVIII i XIX w.

Grupa Zajęć_9: Blok przedmiotów ogólnohumanistycznych: Związki literatury ze sztuką.

Grupa Zajęć_10: Seminarium dyplomowe.

Grupa Zajęć_11: Wychowanie fizyczne/zajęcia alternatywne.

Grupa Zajęć_12: Łacina źródłem języka francuskiego.

Grupa Zajęć_13: Technologia informacji.

Grupa Zajęć_14: Praktyki zawodowe.

Grupa Zajęć_15: Ochrona własności intelektualnej.