Unia Europejska
  • zaloguj się
  • utwórz konto

Rekrutacja na semestr letni roku akademickiego 2021/2022

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

(UWB) Chemia - studia I stopnia, stacjonarne

Szczegóły
Kod UWB_WCH_S1_CHEMIA
Jednostka organizacyjna Uniwersytet w Białymstoku
Kierunek studiów Chemia
Forma studiów stacjonarne
Poziom kształcenia pierwszego stopnia
Języki wykładowe polski
Adres WWW https://chemia.uwb.edu.pl/
  Zadaj pytanie w związku z tymi studiami
Obecnie nie trwają żadne zapisy na te studia.

Minione tury w tej rekrutacji:
  • Tura 1 (31.10.2021 00:00 – 30.11.2021 23:59)

Przedmioty obowiązkowe objęte programem studiów CHEMIA:

Chemia ogólna I, Obliczenia chemiczne I, Fizyka I, Pracownia fizyczna, Matematyka I, Chemia ogólna II, Chemia analityczna I, Obliczenia chemiczne IIChemia analityczna II, Chemia nieorganiczna, Chemia organiczna I, Chemia fizyczna I, Chemia organiczna II, Chemia fizyczna II, Metody statystyczne, Biochemia, Przedsiębiorczość innowacyjna, Chemia teoretyczna, Chemia stosowana i zarządzanie chemikaliami, Metody instrumentalne w analizie chemicznej, Metrologia chemiczna, Technologia chemiczna, Chemia materiałów, Literatura chemiczna i bazy danych, Podstawy krystalografii, Metody spektroskopowe w analizie chemicznej, Pracownia dyplomowa, Prace i prezentacje z chemii, Seminarium dyplomowe, Język obcy, Technologie informatyczne I, Wychowanie fizyczne, Ochrona własności intelektualnej, Ergonomia i BHP.

Przedmioty do wyboru:

Chemia „0”, Matematyka „0”, Historia dyscyplin naukowych Chemia środowiska, Środowiskowe zagrożenia zdrowia człowieka Nomenklatura chemiczna Chemia jądrowa, Chemia żywności, Biofizyka, Podstawy toksykologii,  Fizykochemiczne właściwości komórek, Elektrochemia materiałów, Fizykochemia układów koloidalnych, Efektowna chemia, Woda i koloidy w chemii żywności, Analiza chromatograficzna i elektroforeza, Chemia produktów kosmetycznych, Nanomateriały.

Przedmioty do wyboru obejmują również m.in. zagadnienia z dziedziny chemii organicznej, nieorganicznej jak również technik i metod analitycznych i fizykochemicznych stosowanych współcześnie w kryminalistyce czy chemii medycznej, m. in. Podstawy Chemii Kryminalistycznej, Podstawy chemii medycznej, Formulacja leków, Fizykochemia kryminalistyczna, Chemia leków, Badania fizykochemiczne materiałów, Metody identyfikacji w chemii sądowej, Chemia związków biologicznie czynnych.

Plan studiów

https://chemia.uwb.edu.pl/studenci/podstrony/plany-studiow/