Unia Europejska
  • zaloguj się
  • utwórz konto

Rekrutacja na semestr letni roku akademickiego 2021/2022

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

(USZ) Praca socjalna, stacjonarne studia II stopnia

Szczegóły
Kod USZ_S2-PSO
Jednostka organizacyjna Uniwersytet Szczeciński
Kierunek studiów Praca socjalna
Forma studiów stacjonarne
Poziom kształcenia drugiego stopnia
Języki wykładowe polski
Limit miejsc 3
Adres WWW https://nsp.usz.edu.pl
  Zadaj pytanie w związku z tymi studiami
Obecnie nie trwają żadne zapisy na te studia.

Minione tury w tej rekrutacji:
  • Tura 1 (31.10.2021 00:00 – 30.11.2021 23:59)

Student kierunku praca socjalna uzyskuje pogłębioną i rozszerzoną wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne w zakresie pracy socjalnej i dyscyplin pokrewnych. Potrafi samodzielnie rozwiązywać problemy teoretyczne oraz prowadzić badania naukowe w ich ramach.

Ma rozszerzoną i pogłębioną wiedzę na temat wsparcia prawidłowego rozwoju człowieka w  różnych obszarach jego aktywności, w tym społecznej, kulturowej, biopsychicznej, jak i zaburzeń jego rozwoju o podłożu społecznym, biologicznym i psychicznym oraz o strategiach interwencji kryzysowej. Zna w sposób pogłębiony etapy metodycznego działania w pracy socjalnej, w tym metody, techniki, narządza umożliwiające opis, organizację i ewaluację działań pomocowych instytucji organizujących pomoc społeczną, w tym modelowanie struktur społecznych i procesów w nich zachodzących. Szczegółowy zakres wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych zawarty jest w tabeli efektów kształcenia.