Unia Europejska
  • zaloguj się
  • utwórz konto

Rekrutacja na semestr letni roku akademickiego 2021/2022

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

(USZ) Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna- profil praktyczny, stacjonarne studia II stopnia

Szczegóły
Kod USZ_S2-PPW
Jednostka organizacyjna Uniwersytet Szczeciński
Kierunek studiów Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
Forma studiów stacjonarne
Poziom kształcenia drugiego stopnia
Profil studiów praktyczny
Języki wykładowe polski
Limit miejsc 3
Adres WWW https://nsp.usz.edu.pl
  Zadaj pytanie w związku z tymi studiami
Obecnie nie trwają żadne zapisy na te studia.

Minione tury w tej rekrutacji:
  • Tura 1 (31.10.2021 00:00 – 30.11.2021 23:59)

Studia umożliwiają zdobycie podstawowej wiedzy ogólnopedagogicznej, historyczno -filozoficznej, socjologicznej i psychologicznej, niezbędnej do zrozumienia społeczno -kulturowego kontekstu kształcenia, wychowania i pracy opiekuńczej oraz kształtowania własnego rozwoju zawodowego. Studenci mogą zdobyć umiejętności komunikacji społecznej, posługiwania się warsztatem diagnostycznym, wzbogacania oraz doskonalenia swojej wiedzy i kompetencji w zakresie praktycznego działania oraz tworzenia własnego warsztatu metodycznego. Absolwent to osoba przygotowana do kompleksowej realizacji zadań opiekuńczych, wychowawczych, resocjalizacyjnych w zróżnicowanych instytucjach i w lokalnych układach funkcjonalnych.

UMIEJĘTNOŚCI UZYSKIWANE W CZASIE STUDIÓW

Nauczysz się:
• rozumieć i wspomagać rozwój dziecka,
• prowadzić z dziećmi/uczniami zajęcia wspierające ich rozwój,
• interpretować programy nauczania i analizować podstawę programową,
• udoskonalać swoje kompetencje w zakresie praktycznego działania,
• tworzyć własny warsztat metodyczny,
• refleksyjnie oceniać własną rolę zawodową.

Przykładowe przedmioty:
psychologia rozwojowa, tutoring, podstawy edukacji plastycznej, psychologia kliniczna, emisja głosu, metodyka edukacji muzycznej, praktyka ciągła wychowawczo-dydaktyczna, metodyka nauczania języka obcego, komunikacja i kultura języka, podstawy pedagogiki specjalnej, współczesne nurty i koncepcje wychowania, podstawy edukacji małego dziecka, diagnoza pedagogiczna, organizacja pracy przedszkola i szkoły, wczesna diagnoza zainteresowań, predyspozycji i zdolności

KARIERA I PRACA

Absolwent kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna posiada pełne kwalifikacje i niezbędne kompetencje do pracy z dziećmi
w przedszkolu oraz z uczniami klas I–III szkoły podstawowej.