Unia Europejska
  • zaloguj się
  • utwórz konto

Rekrutacja na semestr letni roku akademickiego 2021/2022

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

(USZ) Pedagogika specjalna, stacjonarne studia II stopnia

Szczegóły
Kod USZ_S2-PES
Jednostka organizacyjna Uniwersytet Szczeciński
Kierunek studiów Pedagogika specjalna
Forma studiów stacjonarne
Poziom kształcenia drugiego stopnia
Języki wykładowe polski
Limit miejsc 3
Adres WWW https://nsp.usz.edu.pl
  Zadaj pytanie w związku z tymi studiami
Obecnie nie trwają żadne zapisy na te studia.

Minione tury w tej rekrutacji:
  • Tura 1 (31.10.2021 00:00 – 30.11.2021 23:59)

Studia umożliwiają zdobycie wiedzy ogólnej, kierunkowej i specjalnościowej o wychowaniu, edukacji, rehabilitacji i opiece nad osobami z niepełnosprawnościami w każdym wieku oraz wiedzy o wspieraniu ich rodzin. W toku studiów studenci poznają adekwatnie do wybranej specjalności metody pracy edukacyjno-terapeutycznej z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, z niepełnosprawnością intelektualną, ruchową, z dysfunkcją wzroku, z wadą słuchu.

Specjalności a perspektywy zawodowe:
Edukacja integracyjna i włączająca – absolwenci nabywają umiejętności i kwalifikacje do pracy na stanowisku pedagoga specjalnego z dziećmi ze szczególnymi potrzebami edukacyjnymi w przedszkolach i szkołach z oddziałami integracyjnymi oraz w przedszkolach i szkołach integracyjnych.
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – absolwenci nabywają umiejętności i kwalifikacji zawodowych do prowadzenia zajęć z wczesnego wspomagania rozwoju dziecka; studenci poznają modele wczesnego wspomagania rozwoju dziecka (z elementami diagnozy w zakresie: motoryki, rozwoju mowy i języka, usprawniania słuchu oraz widzenia), metody terapii małego dziecka z niepełnosprawnością oraz zasady konstruowania indywidualnych programów wspomagania rozwoju małego dziecka.