Unia Europejska
  • zaloguj się
  • utwórz konto

Rekrutacja na semestr letni roku akademickiego 2021/2022

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

(USZ) Bezpieczeństwo narodowe, stacjonarne studia II stopnia

Szczegóły
Kod USZ_S2-BNR
Jednostka organizacyjna Uniwersytet Szczeciński
Kierunek studiów Bezpieczeństwo narodowe
Forma studiów stacjonarne
Poziom kształcenia drugiego stopnia
Języki wykładowe polski
Limit miejsc 3
Adres WWW https://nsp.usz.edu.pl
  Zadaj pytanie w związku z tymi studiami
Obecnie nie trwają żadne zapisy na te studia.

Minione tury w tej rekrutacji:
  • Tura 1 (31.10.2021 00:00 – 30.11.2021 23:59)

Wyzwania współczesnego świata pokazują, że dziedzina bezpieczeństwa stanowi jeden z najważniejszych czynników współczesnego kształcenia. Zagrożenia terrorystyczne, przestępczość zorganizowana, a także katastrofy techniczne, jak i naturalne wymagają specjalistycznej wiedzy, aby im przeciwdziałać. Studenci w trakcie zajęć uczą się: przewidywać, analizować oraz stosować procedury bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego indywidualnie oraz w zespole, a także gromadzić, przetwarzać i udostępniać informacje z wykorzystaniem nowoczesnych technologii. Zajęcia odbywają się nie tylko w salach wykładowych, ale także w profesjonalnie wyposażonych pracowniach, w tym m.in. na strzelnicy laserowej – jedynej tego typu w regionie, Centrum Zarządzania i Edukacji Kryzysowej oraz pracowni kultury fizycznej.

Absolwenci tego kierunku pracują jako:
• żołnierze zawodowi Wojska Polskiego i w strukturach NATO,
• funkcjonariusze cywilnych i wojskowych służb specjalnych,
• pracownicy firm ochroniarskich i detektywistycznych,
• pracownicy firm zajmujących się analizą bezpieczeństwa i zagrożeń, ochroną danych osobowych i informacji, audytem,
• funkcjonariusze Policji, Straży Pożarnej, Straży Granicznej i Służby Celnej,
• pracownicy w strukturach administracji publicznej oraz zespołach zarządzania kryzysowego.