Unia Europejska
  • zaloguj się
  • utwórz konto

Rekrutacja na semestr letni roku akademickiego 2021/2022

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

(USZ) Ochrona i inżynieria środowiska przyrodniczego, stacjonarne studia I stopnia

Szczegóły
Kod USZ_S1-OSIP
Jednostka organizacyjna Uniwersytet Szczeciński
Kierunek studiów Ochrona i inżynieria środowiska przyrodniczego
Forma studiów stacjonarne
Poziom kształcenia pierwszego stopnia
Języki wykładowe polski
Limit miejsc 2
Adres WWW https://spr.usz.edu.pl
  Zadaj pytanie w związku z tymi studiami
Obecnie nie trwają żadne zapisy na te studia.

Minione tury w tej rekrutacji:
  • Tura 1 (31.10.2021 00:00 – 30.11.2021 23:59)

Ten kierunek studiów zapewnia uzyskanie gruntownej i wszechstronnej wiedzy o środowisku przyrodniczym oraz umiejętności stosowania odpowiednich metod oraz technologii inżynieryjnych w rekultywacji i renaturyzacji obszarów zdegradowanych. Nasi studenci zyskują również podstawową wiedzę z zakresu prawa oraz zarządzania i ekonomii środowiska, po obronie pracy inżynierskiej otrzymują tytuł zawodowy inżyniera.

UMIEJĘTNOŚCI UZYSKIWANE W TRAKCIE STUDIÓW

Nauczysz się:
• metod badań i oceny stanu środowiska przyrodniczego,
• planowania, przygotowania i prowadzenia działań naprawczych w środowisku,
• podstawowych zasad planowania i projektowania prostych urządzeń, systemów, obiektów oraz procesów służących poprawie jakości środowiska przyrodniczego,
• planowania, wykonywania doświadczeń i analiz oraz interpretowania wyników badań laboratoryjnych,
• wdrażania zasad zrównoważonego rozwoju.