Unia Europejska
  • zaloguj się
  • utwórz konto

Rekrutacja na semestr letni roku akademickiego 2021/2022

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

(USZ) Nauki o zarządzaniu i jakości, szkoła doktorska

Szczegóły
Kod USZ_DS_ZiJ
Jednostka organizacyjna Uniwersytet Szczeciński
Dziedzina/dyscyplina naukowa Nauki o Zarządzaniu i Jakości
Forma studiów stacjonarne
Poziom kształcenia Szkoła doktorska
Języki wykładowe polski
Limit miejsc 6
Adres WWW http://szkoladoktorska.usz.edu.pl/
  Zadaj pytanie w związku z tymi studiami
Obecnie nie trwają żadne zapisy na te studia.

Minione tury w tej rekrutacji:
  • Tura 1 (31.10.2021 00:00 – 30.11.2021 23:59)

 

Szkoła Doktorska Uniwersytetu Szczecińskiego oferuje wielokierunkowe przygotowanie młodych naukowców do samodzielnego funkcjonowania w krajowym i zagranicznym środowisku naukowym. Wszechstronny program kształcenia umożliwia wysokie rozwinięcie umiejętności badawczych. 

Szkoła Doktorska US prowadzi kształcenie w następujących dziedzinach nauki:  

 

  • humanistyczne (dyscyplina: filozofia, historia, językoznawstwo, literaturoznawstwo), 
  • medyczne i nauki o zdrowiu (dyscyplina: nauki o kulturze fizycznej), 
  • społeczne (dyscyplina: ekonomia i finanse, geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna, nauki o polityce i administracji, nauki o zarządzaniu i jakości, nauki prawne, pedagogika) 
  • ścisłe i przyrodnicze (dyscyplina: matematyka, nauki biologiczne, nauki fizyczne, nauki o Ziemi i środowisku), 
  • teologiczne, 
  • oraz kształcenie interdyscyplinarne - doktorant wskazuje dyscyplinę wiodącą i drugą, w przypadku, gdy temat jego pracy doktorskiej balansuje na pograniczu dwóch dyscyplin. 

 

Szkoła Doktorska Uniwersytetu Szczecińskiego realizuje również doktoraty wdrożeniowe, w ramach projektu Ministerstwa Edukacji i Nauki.