Unia Europejska
  • zaloguj się
  • utwórz konto

Rekrutacja na semestr letni roku akademickiego 2021/2022

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

(UMCS) Technologie cyfrowe w animacji kultury studia stacjonarne pierwszego stopnia

Szczegóły
Kod UMCS_WH_TCAK_LS
Jednostka organizacyjna Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Kierunek studiów Technologie cyfrowe i animacja kultury
Forma studiów stacjonarne
Poziom kształcenia pierwszego stopnia
Profil studiów ogólnoakademicki
Języki wykładowe polski
Limit miejsc 2
Czas trwania 3 lata
  Zadaj pytanie w związku z tymi studiami
Obecnie nie trwają żadne zapisy na te studia.

Minione tury w tej rekrutacji:
  • Tura 1 (31.10.2021 00:00 – 30.11.2021 23:59)

Plany i programy studiów

https://www.umcs.pl/pl/wydzial-humanistyczny-umcs-w-lublinie,45.htm

Technologie cyfrowe w animacji kultury to jeden z najbardziej innowacyjnych i nowatorskich kierunków studiów w Polsce, łączący praktyczne umiejętności dotyczące technologii cyfrowych z refleksją nad współczesną kulturą. Dlatego też studia na tym kierunku pozwalają na zdobycie szerokich kompetencji praktycznych w obsłudze nowych mediów i cyfrowych narzędzi do animowania obiektów, wydarzeń, imprez w obszarze kultury (zwłaszcza kultury cyfrowej). Program studiów został opracowany w ścisłej współpracy z instytucjami i osobami zajmującymi się praktycznymi działaniami w sferze szeroko rozumianej kultury cyfrowej.
 
Kadra dydaktyczna składa się praktyków: specjalistów od gier komputerowych, profesjonalnych grafików komputerowych, informatyków, a także badaczy specjalizujących się w tematyce współczesnej kultury, komunikacji wizualnej, nowych mediów i kultury cyfrowej.
 
W programie studiów znajdują się m.in. przedmioty takie jak: grafika komputerowa 2D, grafika komputerowa 3D, gry komputerowe w kulturze, design w kulturze, podstawy programowania zorientowanego na klienta, środowisko programistyczne, socjologia kultury, kultura społeczeństwa informacyjnego, projektowanie stron Internetowych, tworzenie serwisów internetowych i zarządzanie informacją w sieci, montaż audio-video i edytory obrazu, podstawy dziennikarstwa internetowego, technologie mobilne, netnografia i nauka sieci w badaniach Internetu.