Unia Europejska
  • zaloguj się
  • utwórz konto

Rekrutacja na semestr letni roku akademickiego 2021/2022

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

(UMCS) Romanistyka studia stacjonarne drugiego stopnia

Szczegóły
Kod UMCS_WH_RO_2S
Jednostka organizacyjna Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Kierunek studiów Romanistyka
Forma studiów stacjonarne
Poziom kształcenia drugiego stopnia
Profil studiów ogólnoakademicki
Języki wykładowe francuski, polski
Limit miejsc 2
Czas trwania 2 lata
  Zadaj pytanie w związku z tymi studiami
Obecnie nie trwają żadne zapisy na te studia.

Minione tury w tej rekrutacji:
  • Tura 1 (31.10.2021 00:00 – 30.11.2021 23:59)

Plany i programy studiów

https://www.umcs.pl/pl/wydzial-humanistyczny-umcs-w-lublinie,45.htm

Jesteś miłośnikiem Francji. Zachwyca Cię brzmienie języka francuskiego i chcesz nim biegle władać. Studia II stopnia na kierunku romanistyka umożliwią Ci dalsze kształcenie w zakresie odmian specjalistycznych języka francuskiego oraz rozwijanie praktycznej umiejętności rozumienia i przekładu  różnych gatunków tekstów (ekonomicznych, administracyjno-prawnych, technicznych, literackich). W zależności od wybranej specjalności możesz pogłębić i uporządkować wiedze z zakresu teorii i praktyki przekładu lub z zakresu psychologii, pedagogiki oraz dydaktyki języka francuskiego w odniesieniu do podstawy programowej dla III i IV etapu edukacyjnego.