Unia Europejska
  • zaloguj się
  • utwórz konto

Rekrutacja na semestr letni roku akademickiego 2021/2022

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

(UMCS) Historia studia stacjonarne drugiego stopnia

Szczegóły
Kod UMCS_WH_H_2S
Jednostka organizacyjna Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Kierunek studiów Historia
Forma studiów stacjonarne
Poziom kształcenia drugiego stopnia
Profil studiów ogólnoakademicki
Języki wykładowe polski
Limit miejsc 2
Czas trwania 2 lata
  Zadaj pytanie w związku z tymi studiami
Obecnie nie trwają żadne zapisy na te studia.

Minione tury w tej rekrutacji:
  • Tura 1 (31.10.2021 00:00 – 30.11.2021 23:59)

Plany i programy studiów

https://www.umcs.pl/pl/wydzial-humanistyczny-umcs-w-lublinie,45.htm

Znajomość wszystkich ważnych dat to dla Ciebie za mało. Oprócz bezbłędnego recytowania cyferek potrafisz też myśleć w szerszej perspektywie historycznej. Podręcznikowe „przyczyny, przebieg, skutki” to dla Ciebie tylko punkt wyjścia do szerokich i ekscytujących wywodów o dawnych wydarzeniach, faktach i postaciach. Najdawniejsze i najbardziej zapomniane historie potrafisz opowiadać z takimi szczegółami i pasją, jakby ledwo co się zdarzyły i to z Twoim udziałem. Wolne chwile spędzasz w książkach, archiwach lub na rekonstrukcjach historycznych. Bardziej niż to, co teraz, interesuje Cię to, co było. Obecne czasy są dla Ciebie tylko wynikiem tego, co już było. A co będzie? To zależy tylko od tego, co zrobimy z dotychczasową wiedzą teraz. Wiesz, że czas poświęcony na odkrywanie historii nigdy nie będzie zmarnowany, dlatego chcesz go na to poświęcić jeszcze więcej.