Unia Europejska
  • zaloguj się
  • utwórz konto

Rekrutacja na semestr letni roku akademickiego 2021/2022

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

(UMCS) Germanistyka studia stacjonarne pierwszego stopnia

Szczegóły
Kod UMCS_WH_GER_LS
Jednostka organizacyjna Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Kierunek studiów Germanistyka
Forma studiów stacjonarne
Poziom kształcenia pierwszego stopnia
Profil studiów ogólnoakademicki
Języki wykładowe niemiecki, polski
Limit miejsc 2
Czas trwania 3 lata
  Zadaj pytanie w związku z tymi studiami
Obecnie nie trwają żadne zapisy na te studia.

Minione tury w tej rekrutacji:
  • Tura 1 (31.10.2021 00:00 – 30.11.2021 23:59)

Plany i programy studiów

https://www.umcs.pl/pl/wydzial-humanistyczny-umcs-w-lublinie,45.htm

Germanistyka I stopnia, studia stacjonarne, jest wyjątkowym kierunkiem studiów językowych o profilu praktycznym. Konkurencyjność germanistyki wynika z wprowadzenia programu studiów, który łączy zagadnienia teoretyczne stanowiące podstawę wszystkich studiów neofilologicznych z umiejętnościami praktycznymi ukierunkowanymi na wykształcenie kompetencji twardych (znajomość niemieckiego języka standardowego i języka specjalistycznego) oraz kompetencji miękkich (kreatywność, zdolność logicznego myślenia, komunikatywność, umiejętność pracy w grupie, łatwość w realizowaniu zadań i skupienie na celu, zdolności perswazyjne i in.). Program studiów i praktyk zawodowych został przygotowany we współpracy z lubelskimi pracodawcami. Atrakcyjność germanistyki wynika z faktu zapewnienia zatrudnienia wszystkim absolwentom tego kierunku przez instytucje zajmujące się obsługą biznesową firm niemieckojęzycznych i zarządzaniem relacjami z klientami. Innowacyjność germanistyki polega na interdyscyplinarnym i interkulturowym charakterze kierunku, gdzie język niemiecki, literatura i kultura niemieckiego obszaru językowego badane są w odniesieniu do innych języków, literatur i kultur, co kształtuje kulturowe wzorce zachowań i jest podstawą komunikacji interkulturowej.
Program studiów został przygotowany zarówno dla kandydatów z doskonałą znajomością języka niemieckiego, jak i dla początkujących. W programie studiów znajdują się bloki przedmiotów obowiązkowych (literaturoznawstwo, językoznawstwo, kulturoznawstwo i realioznawstwo, zajęcia  z praktycznej nauki języka niemieckiego, zajęcia z obszarów nauk humanistycznych i społecznych,  technologia informacyjna i zajęcia z wychowania fizycznego), wybieralnych (zajęcia z nauki drugiego języka nowożytnego oraz zajęcia przygotowujące do egzaminu dyplomowego) i specjalnościowych (przedmioty umożliwiające zdobycie wiedzy, umiejętności i kompetencji personalnych niezbędnych do pracy zawodowej).