Unia Europejska
  • zaloguj się
  • utwórz konto

Rekrutacja na semestr letni roku akademickiego 2021/2022

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

(UMCS) Germanistyka studia stacjonarne drugiego stopnia

Szczegóły
Kod UMCS_WH_GER_2S
Jednostka organizacyjna Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Kierunek studiów Germanistyka
Forma studiów stacjonarne
Poziom kształcenia drugiego stopnia
Profil studiów ogólnoakademicki
Języki wykładowe niemiecki, polski
Limit miejsc 2
Czas trwania 2 lata
  Zadaj pytanie w związku z tymi studiami
Obecnie nie trwają żadne zapisy na te studia.

Minione tury w tej rekrutacji:
  • Tura 1 (31.10.2021 00:00 – 30.11.2021 23:59)

Plany i programy studiów

https://www.umcs.pl/pl/wydzial-humanistyczny-umcs-w-lublinie,45.htm

Germanistyka II stopnia, studia stacjonarne, jest kierunkiem studiów językowych o profilu ogólnoakademickim opartym na innowacyjnym programie studiów pozwalającym z jednej strony na rozwinięcie umiejętności badawczych, a z drugiej strony odpowiadającym na potrzeby rynku pracy, szybkiego rozwoju branży BPO oraz szeregu inwestycji w sferze biurowo-usługowej w regionie, gdzie poszukiwani są pracownicy z doskonałą znajomością języka obcego, poszerzaną i pogłębioną o znajomość języka specjalistycznego (prawniczego, ekonomicznego, medycznego). Innowacyjny program studiów umożliwia również kształcenie nauczycieli języka niemieckiego.
W programie studiów znajdują się m.in. bloki przedmiotów obowiązkowych (zajęcia z dyscypliny literaturoznawstwo, językoznawstwo, kulturoznawstwo i psycholingwistyka oraz blok praktycznej nauki języka niemieckiego), wybieralnych (lektorat drugiego języka nowożytnego oraz seminaria magisterskie) oraz specjalnościowych (przedmioty umożliwiające zdobycie wiedzy, umiejętności i kompetencji personalnych niezbędnych do pracy zawodowej).