Unia Europejska
  • zaloguj się
  • utwórz konto

Rekrutacja na semestr letni roku akademickiego 2021/2022

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

(UMCS) Filologia polska studia stacjonarne drugiego stopnia

Szczegóły
Kod UMCS_WH_FP_2S
Jednostka organizacyjna Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Kierunek studiów Filologia polska
Forma studiów stacjonarne
Poziom kształcenia drugiego stopnia
Profil studiów ogólnoakademicki
Języki wykładowe polski
Limit miejsc 2
Czas trwania 2 lata
  Zadaj pytanie w związku z tymi studiami
Obecnie nie trwają żadne zapisy na te studia.

Minione tury w tej rekrutacji:
  • Tura 1 (31.10.2021 00:00 – 30.11.2021 23:59)

Plany i programy studiów

https://www.umcs.pl/pl/wydzial-humanistyczny-umcs-w-lublinie,45.htm

Jeśli chcesz zgłębiać tajniki języka, literatury, kultury, aby móc je wykorzystać w swojej pracy zawodowej – podejmij studia magisterskie na kierunku filologia polska. Filologia polska to kierunek łączący wiedzę z różnych dziedzin (literaturoznawstwa, językoznawstwa, kulturoznawstwa,  filozofii), stworzony dla osób chcących stale poszerzać swoje horyzonty intelektualne, ciekawych świata w jego aspekcie humanistycznym. 
 
Studia polonistyczne pozwolą Ci zyskać świadomość językową, literacką i kulturową, dadzą wiedzę, umiejętności i kompetencje do podjęcie różnorodnych aktywności zawodowych, w których doskonała znajomość fenomenu języka, literatury i kultury oraz narzędzi ich celowego tworzenia i przekształcania odgrywają ważną rolę.
W trakcie studiów pogłębisz swoją wiedzę o języku, m.in. poznasz jego stan współczesny i kierunki rozwoju, dowiesz się, w jaki sposób może być wykorzystywany w komunikacji różnego typu oraz jak właściwie (tj. pięknie, poprawnie i etycznie) go używać.  Pogłębisz też swoją wiedzę o literaturze i kulturze, m.in. poznasz współczesną literaturę polską (i w wybranym zakresie światową) oraz kierunki jej rozwoju, jej twórców i ich dzieła, dowiesz, jakie istnieją narzędzia analizy i interpretacji dzieł literackich oraz zdobędziesz umiejętności ich stosowania. Słowem – filologia polska poszerzy Twoją wiedzę ogólną i rozwinie krytyczne myślenie, wzbogaci Twój język i nauczy skutecznie nim się posługiwać.