Unia Europejska
  • zaloguj się
  • utwórz konto

Rekrutacja na semestr letni roku akademickiego 2021/2022

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

(UMCS) Archiwistyka i nowoczesne zarządzanie zapisami informacyjnymi studia stacjonarne pierwszego stopnia

Szczegóły
Kod UMCS_WH_ARW_2S
Jednostka organizacyjna Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Kierunek studiów Iberystyka
Forma studiów stacjonarne
Poziom kształcenia drugiego stopnia
Profil studiów praktyczny
Języki wykładowe polski
Limit miejsc 2
Czas trwania 2 lata
  Zadaj pytanie w związku z tymi studiami
Obecnie nie trwają żadne zapisy na te studia.

Minione tury w tej rekrutacji:
  • Tura 1 (31.10.2021 00:00 – 30.11.2021 23:59)
 
Szczegółowy program studiów znajduje się pod adresem:
 
 
Program studiów realizuje nowoczesną koncepcję kształcenia archiwistów oraz specjalistów ds. zarządzania dokumentacją i informacją. Przy tworzeniu kierunku wzięto pod uwagę wzory krajów wysoko rozwiniętych, a także normy jakości ISO. Nasze studia łączą kształcenie w zakresie archiwistyki tradycyjnej, nastawionej na zachowanie i eksplorację materiałów archiwalnych, z nowoczesnym zarządzeniem dokumentacją (records management), ważną dziedziną zarządzania wiedzą i informacją. 
Znaczna część zajęć na kierunku poświęcona jest kształtowaniu umiejętności praktycznych w obszarze zarządzania dokumentacją i informacją, które dla współczesnych organizacji stanowią niezbędne narzędzie skutecznego działania. Trudno sobie dzisiaj wyobrazić nowoczesne zarządzanie w jakiejkolwiek dziedzinie życia bez użycia systemów komputerowych. Tak, np. Elektroniczna Platforma Usług Publicznych (e-PUAP) służy budowaniu elektronicznej administracji polskiego państwa w XXI w. Natomiast systemy typu „Enterprise Content Management (ECM)” umożliwiają zautomatyzowane zarządzanie zasobami informacyjnymi, bez których zastosowania trudno odnieść większy sukces rynku. Naszym celem jest przygotowanie do pracy z dokumentami i informacją we współczesnych przedsiębiorstwach i urzędach.
W programie studiów znajdują się m.in. przedmioty takie jak: Informatyka biurowa, Podstawy records management, Eksploracja danych, Oprogramowanie ECM, Problemy archiwistyki współczesnej, Systemy kancelaryjne, E-government, Zarządzanie wiedzą, Zarządzanie dokumentami etc.