Unia Europejska
  • zaloguj się
  • utwórz konto

Rekrutacja na semestr letni roku akademickiego 2021/2022

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

(UMCS) Zarządzanie w politykach publicznych studia stacjonarne pierwszego stopnia

Szczegóły
Kod UMCS_WF_ZPP_LS
Jednostka organizacyjna Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Kierunek studiów Zarządzanie w politykach publicznych
Forma studiów stacjonarne
Poziom kształcenia pierwszego stopnia
Profil studiów praktyczny
Języki wykładowe polski
Limit miejsc 5
Czas trwania 3 lata
  Zadaj pytanie w związku z tymi studiami
Obecnie nie trwają żadne zapisy na te studia.

Minione tury w tej rekrutacji:
  • Tura 1 (31.10.2021 00:00 – 30.11.2021 23:59)

ZARZĄDZANIE W POLITYKACH PUBLICZNYCH STUDIA STACJONARNE PIERWSZEGIO STOIPNIA

PROGRAMY I PLANY I PROGRAMY STUDIÓW

https://www.umcs.pl/pl/zarzadzanie-w-politykach-publicznych,809.htm

Zarządzanie w Politykach Publicznych

To dynamicznie rozwijający się kierunek studiów przeznaczony dla przyszłych i obecnych pracowników administracji publicznej oraz organizacji i instytucji współpracujących z tym sektorem. Dyscyplina ta zajmuje się pomnażaniem i dostarczaniem wiedzy niezbędnej do rozwiązywania konkretnych problemów przez władze publiczne. W jej obrębie sytuuje się szereg różnorodnych zagadnień mających istotne znaczenie z punktu funkcjonowania państwa na różnych poziomach.