Unia Europejska
  • zaloguj się
  • utwórz konto

Rekrutacja na semestr letni roku akademickiego 2021/2022

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

(UJ) Studia doktoranckie - nauki humanistyczne - nauki o sztuce (Wydział Historyczny)

Szczegóły
Kod UJ_WH_NH_NOSZT_S3
Jednostka organizacyjna Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Dziedzina/dyscyplina naukowa Nauki o Sztuce
Forma studiów stacjonarne
Poziom kształcenia trzeciego stopnia
Języki wykładowe polski
Limit miejsc 1
  Zadaj pytanie w związku z tymi studiami
Obecnie nie trwają żadne zapisy na te studia.

Minione tury w tej rekrutacji:
  • Tura 1 (31.10.2021 00:00 – 30.11.2021 23:59)

 

Konieczny jest kontakt z wybranym samodzielnym pracownikiem naukowym Wydziału Historycznego.

Sposób realizacji programu:

- udział w zajęciach przewidzianych programem studiów;

- kwerenda biblioteczna;

- współpraca naukowa - konsultacje ze specjalistami dziedzinowymi