Unia Europejska
  • zaloguj się
  • utwórz konto

Rekrutacja na semestr letni roku akademickiego 2021/2022

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

(UJ) geografia, studia I stopnia, stacjonarne

Szczegóły
Kod UJ_WGIG_GEOGR_S1
Jednostka organizacyjna Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Kierunek studiów Geografia
Forma studiów stacjonarne
Poziom kształcenia pierwszego stopnia
Języki wykładowe polski
Limit miejsc 4
  Zadaj pytanie w związku z tymi studiami
Obecnie nie trwają żadne zapisy na te studia.

Minione tury w tej rekrutacji:
  • Tura 1 (31.10.2021 00:00 – 30.11.2021 23:59)

Studia na kierunku geografia i gospodarka przestrzenna w Uniwersytecie Jagiellońskim stwarzają unikalną szansę rozwijania umiejętności i poszerzania wiedzy na temat funkcjonowania i kształtowania środowiska przyrodniczego, wyjaśniania procesów i zjawisk społecznych i gospodarczych w przestrzeni oraz zagospodarowania przestrzennego zgodnego z zasadami zrównoważonego rozwoju. Służy temu bezpośredni kontakt z wykładowcami będącymi uznanymi specjalistami w skali międzynarodowej, korzystanie z nowoczesnych laboratoriów i specjalistycznego sprzętu i oprogramowania oraz udział w zajęciach terenowych w Polsce i za granicą.

Studia odbywają się według indywidualnego programu studenta ustalanego z opiekunem naukowym na bazie szerokiej oferty kursów do wyboru w ramach czterech możliwych ścieżek specjalizacyjnych:

1. geografia fizyczna,

2. geografia społeczno-ekonomiczna,

3. gospodarka przestrzenna i rozwój regionalny,

4. turystyka.

Studenci mają możliwość korzystania z szerokiej gamy stypendiów i wyjazdów do kilkudziesięciu ośrodków zagranicznych w ramach programów ERASMUS+ i CEEPUS.

Elementem studiów są praktyki zawodowe, które pozwalają zdobyć doświadczenie i praktyczne umiejętności związane z wiedzą nabywaną na studiach.

Studenci działają w najstarszym Kole Geografów w Polsce założonym w 1881 roku, Samorządzie Studentów oraz European Asocciation for Students and Young Geographers (EGEA), które organizują zarówno wydarzenia naukowe, takie jak konferencje, seminaria i wykłady, jak i kulturalne, do których należą festiwale muzyczne, gry na orientacje i zawody sportowe. Umożliwiają ponadto wyjazdy do ośrodków uniwersyteckich w całej Europie w ramach wymian i kongresów międzynarodowych.

Finaliści i laureaci ogólnopolskich olimpiad geograficznej, matematycznej, fizycznej, chemicznej lub wiedzy ekonomicznej mogą otrzymać stypendium z Funduszu Stypendialnego im. Ignacego Domeyki (zobacz www.wgig.uj.edu.pl/specjalnie-dla-olimpijczykow).