Unia Europejska
  • zaloguj się
  • utwórz konto

Rekrutacja na semestr letni roku akademickiego 2021/2022

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

(UJ) kulturoznawstwo - buddologia, studia I stopnia, stacjonarne

Szczegóły
Kod UJ_WFZ_KULT_BUDDOLOGIA_S1
Jednostka organizacyjna Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Kierunek studiów Kulturoznawstwo
Forma studiów stacjonarne
Poziom kształcenia pierwszego stopnia
Języki wykładowe polski
Limit miejsc 5
  Zadaj pytanie w związku z tymi studiami
Obecnie nie trwają żadne zapisy na te studia.

Minione tury w tej rekrutacji:
  • Tura 1 (31.10.2021 00:00 – 30.11.2021 23:59)

Absolwent kulturoznawstwa o specjalności buddologia przedstawia wysoki poziom ogólnego wykształcenia humanistycznego, a także odznacza się znajomością literatury naukowej z dziedziny nauk religioznawczych i społecznych. Ponadto posiada on wiedzę specjalistyczną z zakresu teorii i historii kultury buddyjskiej, problematyki społeczno-kulturowej Azji oraz posiadł umiejętności rozumienia roli kulturowego zróżnicowania świata. W czasie studiów student nabył też praktycznej znajomości jednego z trzech języków klasycznych dla dyscypliny (pali, sanskryt, klasyczny tybetański). Ukończenie studiów kulturoznawczych o specjalności buddologia uprawnia absolwenta do ubiegania się o pracę w instytucjach i organizacjach, w których profilu działania znajduje się problematyka związana ze współpracą międzynarodową obejmującą Azję, zarówno w wymiarze kulturowym, jak i gospodarczym czy politycznym. Studia pozwalają nabyć wiadomości i umiejętności przydatne w pracy w placówkach edukacyjnych, kulturalnych i turystycznych, mediach, a także w ośrodkach doradczych i naukowych.