Unia Europejska
  • zaloguj się
  • utwórz konto

Rekrutacja na semestr letni roku akademickiego 2021/2022

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

(UJ) etyka, studia I stopnia, stacjonarne

Szczegóły
Kod UJ_WFZ_ETYKA_S1
Jednostka organizacyjna Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Kierunek studiów Etyka
Forma studiów stacjonarne
Poziom kształcenia pierwszego stopnia
Języki wykładowe polski
Limit miejsc 5
  Zadaj pytanie w związku z tymi studiami
Obecnie nie trwają żadne zapisy na te studia.

Minione tury w tej rekrutacji:
  • Tura 1 (31.10.2021 00:00 – 30.11.2021 23:59)

Studia I stopnia (w przyszłości także studia II i III stopnia) uzupełnione o studium pedagogiczne, przygotowujące i dające uprawnienia do nauczania etyki i filozofii w szkołach.
Wiedzę, umiejętności i kompetencje wymagane dla pełnienia roli specjalisty ds. etyki (w zakresie bioetyki, etyki biznesu, środowiskowej, mediów i innych etyk szczegółowych), zdobywane pod okiem wysoce wykwalifikowanej kadry naukowej i dydaktycznej.
Szeroki `background` etyczny i filozoficzny, pozwalający na kontynuację nauki po uzyskaniu stopnia licencjackiego - na dotychczasowym kierunku, albo na innych kierunkach w obszarze nauk humanistycznych i społecznych.
Szeroki wybór pomiędzy licznymi kursami nieobligatoryjnymi udostępnianymi w toku studiów (ich lista jest rokrocznie uaktualniana), a także dość swobodną migrację pomiędzy ofertą studiów etycznych i studiów filozoficznych.
Możliwość określenia ścieżki dydaktycznej w zależności od zainteresowań w obrębie specjalizacji szczegółowych, a także w aspekcie dwóch orientacji uprawiania etyki: antropologicznej lub zawodowej.