Unia Europejska
  • zaloguj się
  • utwórz konto

Rekrutacja na semestr letni roku akademickiego 2021/2022

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

(PG) Zarządzanie w języku polskim i angielskim, studia II stopnia, stacjonarne

Szczegóły
Kod PG_Z_IIS
Jednostka organizacyjna Politechnika Gdańska
Kierunek studiów Zarządzanie
Forma studiów stacjonarne
Poziom kształcenia drugiego stopnia
Profil studiów ogólnoakademicki
Języki wykładowe angielski, polski
Limit miejsc 2
  Zadaj pytanie w związku z tymi studiami
Obecnie nie trwają żadne zapisy na te studia.

Minione tury w tej rekrutacji:
  • Tura 1 (31.10.2021 00:00 – 30.11.2021 23:59)

Program studiów kierunku Zarządzanie (studia w języku polskim) zawiera szereg przedmiotów ogólnych i technicznych. Cechą odróżniającą studia na naszym Wydziale od studiów prowadzonych na uniwersytetach i w licznych szkołach biznesu jest połączenie wiedzy inżynierskiej i menedżerskiej z umiejętnością rozwiązywania problemów praktycznych . Służą temu zajęcia projektowe oraz zajęcia w nowoczesnych laboratoriach komputerowych. W trakcie całych studiów kładziemy duży nacisk na sprawne opanowanie narzędzi informatycznych, niezbędnych w nowoczesnym zarządzaniu, a także na umiejętne wykorzystywanie możliwości, jakie dają obecnie współczesne technologie informatyczne, w tym Internet. To właśnie metody, czyli sposób prowadzenia zajęć, oprócz szerokiej wiedzy, mają zasadniczy wpływ na to, że nasz absolwent znajdzie wspólny język z inżynierami innych specjalności.

 

Przykładowe przedmioty na studiach:

  • zarządzanie jakością produkcji, badania marketingowe, decyzje przedsiębiorstw na rynku finansowym, koncepcje zarządzania, badania operacyjne, makroekonomia, zarządzanie wiedzą, zarządzanie strategiczne, mikroprzedsiębiorczość.