Unia Europejska

Rekrutacja na semestr zimowy i rok akademicki 2020/2021

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

(UW) Socjologia stosowana i antropologia społeczna (Instytut Stosowanych Nauk Społecznych), studia I stopnia, stacjonarne

Szczegóły
Kod UW_SOCJOL_WSNSIR_I
Jednostka organizacyjna Uniwersytet Warszawski
Kierunek studiów Socjologia stosowana i antropologia społeczna
Forma studiów stacjonarne
Poziom kształcenia pierwszego stopnia
Języki wykładowe polski
Limit miejsc 5
  Zadaj pytanie w związku z tymi studiami
Obecnie nie trwają żadne zapisy na te studia.

Minione tury w tej rekrutacji:
  • Tura 1 (02.09.2020 00:00 – 15.09.2020 23:59)

Celem studiów licencjackich w ISNS jest przygotowanie specjalistów w zakresie socjologii stosowanej i antropologii społecznej, przede wszystkim dla instytucji państwowych, samorządowych, III sektora i podmiotów rynkowych zajmujących się diagnozowaniem zjawisk społecznych, przygotowywaniem ekspertyz i prognoz socjologicznych, zaleceń i rekomendacji w rozwiązywaniu określonych problemów społecznych. Specjalizacje realizowane w ramach kierunku:

Antropologia współczesności : warsztat badacza, Facylitacja i interwencja w sytuacjach kryzysowych, Zarządzanie kadrami, Praca z dzieckiem, Socjourbanistyka, Ekspertyza społeczno – obyczajowa, Organizacje pozarządowe, Antropologia polityki i historia idei.