Unia Europejska

Rekrutacja na semestr zimowy i rok akademicki 2020/2021

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Język i społeczeństwo - interdyscyplinarne studia nad dyskursem (Instytut Socjologii), studia II stopnia, stacjonarne

Szczegóły
Kod UW_JEZYK_ISPOL_II
Jednostka organizacyjna Uniwersytet Warszawski
Kierunek studiów Język i społeczeństwo - interdyscyplinarne studia nad dyskursem
Forma studiów stacjonarne
Poziom kształcenia drugiego stopnia
Limit miejsc 2
  Zadaj pytanie w związku z tymi studiami
Obecnie nie trwają żadne zapisy na te studia.

Minione tury w tej rekrutacji:
  • Tura 1 (02.09.2020 00:00 – 15.09.2020 23:59)

Język i społeczeństwo, interdyscyplinarne studia II stopnia, kształci specjalistów posiadających pogłębioną wiedzę o mechanizmach współczesnego komunikowania i o specyfice dyskursów społecznych i specjalistycznych, posiadających umiejętność zdobywania, selekcji, przetwarzania, analizy i interpretacji danych oraz informacji, potrafiących zastosować zdobytą wiedzę i umiejętności w różnych kontekstach społecznych i zawodowych.

Oryginalność kierunku Język i społeczeństwo wynika z połączenia wiedzy teoretycznej na temat komunikacji i dyskursów społecznych, wypracowanej w dwóch obszarach: socjologicznym i lingwistycznym, metodologii stosowanej przez obie nauki oraz praktyki analizowania komunikacji w obszarze różnych dyskursów społecznych. W programie studiów ważne jest kształcenie umiejętności skutecznego komunikowania się, co jest odpowiedzią na wyzwania stojące przed społeczeństwem opartym na wiedzy.