Unia Europejska

Rekrutacja na semestr zimowy i rok akademicki 2020/2021

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

(UW) Filologia ugrofińska, specjalność filologia ugrofińska - język fiński (Katedra Hungarystyki), studia I stopnia, stacjonarne

Szczegóły
Kod UW_FILUGROFIN__FINSKA_I
Jednostka organizacyjna Uniwersytet Warszawski
Kierunek studiów Filologia ugrofińska
Forma studiów stacjonarne
Poziom kształcenia pierwszego stopnia
Języki wykładowe polski
Limit miejsc 1
  Zadaj pytanie w związku z tymi studiami
Obecnie nie trwają żadne zapisy na te studia.

Minione tury w tej rekrutacji:
  • Tura 1 (02.09.2020 00:00 – 15.09.2020 23:59)

Studia I stopnia: filologia ugrofińska - język fiński: Absolwent studiów pierwszego stopnia reprezentuje wysoki poziom przygotowania ogólnohumanistycznego. W trakcie czteroletnich studiów zdobywa kompetencję językową w zakresie języka fińskiego, na poziomie zaawansowanym (poziom C1). Absolwent zdobywa ogólną znajomość literatury i kultury fińskiej oraz historii Finlandii w kontekście historii Europy. Opanowuje wiedzę ogólnojęzykoznawczą, niezbędną w profesjonalnej analizie i interpretacji tekstów reprezentujących różne genry i style funkcjonalne oraz w pracy tłumacza. Dzięki rozbudowanym zajęciom z translatoryki poznaje podstawy warsztatu tłumacza tekstów pisanych oraz mówionych. Stosownie do wybranej specjalizacji, na seminarium licencjackim poznaje odmiany języków specjalistycznych, ze szczególnym uwzględnieniem języka prawniczego, języka biznesu i administracji publicznej. Poznaje drugi język kierunkowy (węgierski lub estoński) na poziomie (A2) umożliwiającym komunikację w podstawowych sytuacjach życiowych. Uwaga: Rekrutacja jedynie na III rok studiów.