Unia Europejska

Rekrutacja na semestr zimowy i rok akademicki 2020/2021

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

(USZ) Przedsiębiorczość i inwestycje, studia I stopnia

Szczegóły
Kod USZ_WEFIZ_PII
Jednostka organizacyjna Uniwersytet Szczeciński
Kierunek studiów Przedsiębiorczość i inwestycje
Forma studiów stacjonarne
Poziom kształcenia pierwszego stopnia
Języki wykładowe polski
Limit miejsc 7
Adres WWW https://efz.usz.edu.pl
  Zadaj pytanie w związku z tymi studiami
Obecnie nie trwają żadne zapisy na te studia.

Minione tury w tej rekrutacji:
  • Tura 1 (02.09.2020 00:00 – 15.09.2020 23:59)

Treści kształcenia na kierunku obejmują zagadnienia z zakresu ekonomii, nauk o zarządzaniu i pokrewnych dyscyplin. Studenci mają okazję rozwijać umiejętności praktyczne w obszarze prowadzenia małego przedsiębiorstwa, rozwijania biznesu rodzinnego czy realizowania kariery lokalnego lidera – kreatora przedsięwzięć gospodarczych i inicjatyw podejmowanych w lokalnej społeczności.

UMIEJĘTNOŚCI UZYSKIWANE W TRAKCIE STUDIÓW

Nauczysz się:
• krytycznie analizować zjawiska i procesy ekonomiczne zachodzące w małych i średnich przedsiębiorstwach,
• posługiwać metodami i technikami niezbędnymi do rozwiązywania problemów i podejmowania decyzji w przedsiębiorstwie z wykorzystaniem instrumentów, metod, narzędzi analitycznych i organizatorskich,
• realizować własne pomysły biznesowe w formie małej firmy,
• zakładać oraz prowadzić własną działalność gospodarczą w skali lokalnej, krajowej lub międzynarodowej.
Znacząca część zajęć prowadzona jest przez wykładowców posiadających doświadczenie praktyczne.