Unia Europejska

Rekrutacja na semestr zimowy i rok akademicki 2020/2021

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

(USZ) Ekonomiczno - prawny, studia II stopnia

Szczegóły
Kod USZ_WEFIZ_EP2ST
Jednostka organizacyjna Uniwersytet Szczeciński
Kierunek studiów Ekonomiczno-prawny
Forma studiów stacjonarne
Poziom kształcenia drugiego stopnia
Języki wykładowe polski
Limit miejsc 3
Adres WWW https://efz.usz.edu.pl
  Zadaj pytanie w związku z tymi studiami
Obecnie nie trwają żadne zapisy na te studia.

Minione tury w tej rekrutacji:
  • Tura 1 (02.09.2020 00:00 – 15.09.2020 23:59)

Kierunek ekonomiczno-prawny to kierunek unikatowy w skali kraju, bo łączący w sobie elementy efektów kształcenia realizowanych na kierunkach ekonomia, prawo i administracja.
Celem kształcenia na tym kierunku jest zdobycie przez studenta gruntownej i wszechstronnej wiedzy w zakresie nauk prawnych i ekonomicznych oraz umiejętności analizy i interpretacji zjawisk ekonomicznych i prawnych.

UMIEJĘTNOŚCI UZYSKIWANE W TRAKCIE STUDIÓW

Nauczysz się:
• posługiwać ogólną wiedzą z zakresu nauk społecznych, zwłaszcza nauk o prawie i o administracji oraz ogólną wiedzą ekonomiczną,
• rozumieć teksty prawne i reguły logicznego rozumowania i interpretowania,
• komunikacji interpersonalnej w procesie decyzji o charakterze ekonomicznym i prawnym.