Unia Europejska

Rekrutacja na semestr zimowy i rok akademicki 2020/2021

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

(UJ) ratownictwo medyczne, studia I stopnia, stacjonarne

Szczegóły
Kod UJ_WNZ_RATMED_S1
Jednostka organizacyjna Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Kierunek studiów Ratownictwo medyczne
Forma studiów stacjonarne
Poziom kształcenia pierwszego stopnia
Języki wykładowe polski
Limit miejsc 2
  Zadaj pytanie w związku z tymi studiami
Obecnie nie trwają żadne zapisy na te studia.

Minione tury w tej rekrutacji:
  • Tura 1 (02.09.2020 00:00 – 15.09.2020 23:59)

Studia na kierunku Ratownictwo Medyczne trwają 6 semestrów, przygotowują do wykonywania zawodu ratownika medycznego i kończą się uzyskaniem tytułu licencjata. Plan studiów realizowany jest w postaci zajęć teoretycznych i praktycznych, symulacji medycznej, praktyki zawodowej oraz samokształcenia. Integralną częścią studiów jest również obóz szkoleniowo-sprawnościowy w trakcie którego studenci zapoznają się z podstawowymi technikami ratownictwa górskiego i wodnego.

Zajęcia związane z praktycznym przygotowaniem zawodowym obejmują między innymi: Kwalifikowaną pierwszą pomoc, Medyczne czynności ratunkowe z elementami farmakoterapii, Ostre stany internistyczne, Chirurgię, Traumatologię narządu ruchu, Położnictwo i ginekologię, Ratownictwo taktyczne, Ratownictwo medyczne w urazach, Pediatrię, Psychiatrię, Podstawy medycyny ratunkowej, Intensywną terapię, Neurologię, Podstawy chirurgii dziecięcej, Toksykologię, Ratownictwo medyczne w jednostkach wyspecjalizowanych, Ratownictwo przedszpitalne, Medycynę ratunkową, Medycynę katastrof.

W ramach zajęć z obszarów nauk humanistycznych lub społecznych realizowane są między innymi przedmioty: Język angielski, Filozofia i podstawy etyki/ Podstawy bioetyki, Psychologia, Socjologia, Komunikowanie w zespole, Współpraca w zespołach medycznych, Problemy bioetyczne w zawodach medycznych, E-zdrowie.