Unia Europejska

Rekrutacja na semestr zimowy i rok akademicki 2020/2021

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

(UJ) organizacja i ekonomika ochrony zdrowia, studia I stopnia (III rok), stacjonarne

Szczegóły
Kod UJ_WNZ_ORG_OCHR_ZDROWIA_S1
Jednostka organizacyjna Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Kierunek studiów Organizacja i ekonomika ochrony zdrowia
Forma studiów stacjonarne
Poziom kształcenia pierwszego stopnia
Języki wykładowe polski
Limit miejsc 2
  Zadaj pytanie w związku z tymi studiami
Obecnie nie trwają żadne zapisy na te studia.

Minione tury w tej rekrutacji:
  • Tura 1 (02.09.2020 00:00 – 15.09.2020 23:59)

Oferujemy studentom nowoczesny i interesujący program nauczania, zapoznający z różnorodnymi narzędziami ekonomicznymi, organizacyjnymi, prawnymi i zarządczymi, służącymi poprawie efektywności i skuteczności działania w systemie ochrony zdrowia. Program opiera się na najlepszych doświadczeniach polskich i międzynarodowych. Z dumą prezentujemy nowe, unikalne połączenie wiedzy ogólnej, zazwyczaj oferowanej przez klasyczne studia z zakresu zarządzania i administracji, z wiedzą profesjonalną i pełnym zrozumieniem specyfiki sektora ochrony zdrowia. Dysponujemy bardzo doświadczoną kadrą akademicką, uznanymi osiągnięciami naukowymi i najdłuższą w Polsce oraz Europie Środkowo-Wschodniej tradycją w nauczaniu zdrowia publicznego – a to jest doskonała baza, na której oparliśmy te unikalne, nowe studia. Oferujemy łącznie 12 tygodni praktyk w wielu instytucjach, takich jak np. Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia, Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji, Wojewódzkie Centra Powiadamiania Ratunkowego, jednostki administracji publicznej (ministerstwa, departamenty właściwe ds. zdrowia w urzędach wojewódzkich, marszałkowskich, powiatowych, miejskich i gminnych), ZUS, KRUS, NFZ, prywatne ubezpieczenia zdrowotne, organizacje pozarządowe (NGO), biura organizacji międzynarodowych (WHO Polska) i wiele innych. Nasi studenci mogą również uczestniczyć w wymianie międzynarodowej i pojechać w ramach programu ERASMUS Plus np. do Niemiec, Holandii, Danii, Norwegii czy na Litwę.