Rekrutacja na semestr zimowy i rok akademicki 2024/2025

switch registrations cancel selection

The offer displayed on this page is limited to the selected registration. If you want to see the rest of the offer, select a different registration.

Registration

Description

Application process to studies for the academic year 2024/2025

Registration phases

Filters

  • Levels of education

  • Forms of studies

  • Organizational units

No. Offer Phase 1
26 Jazz i muzyka estradowa from: 15.04.2024 00:00
to: 15.05.2024 23:59
27 Resocjalizacja z kryminologią from: 15.04.2024 00:00
to: 15.05.2024 23:59
28 (UJ) Biofizyka molekularna i komórkowa, studia II stopnia, stacjonarne from: 15.04.2024 00:00
to: 15.05.2024 23:59
29 (UJ) Biofizyka, Szkoła Doktorska Nauk Ścisłych i Przyrodniczych from: 15.04.2024 00:00
to: 15.05.2024 23:59
30 (UJ) Biologia, studia II stopnia, stacjonarne from: 15.04.2024 00:00
to: 15.05.2024 23:59
31 (UJ) Fizyka, Szkoła Doktorska Nauk Ścisłych i Przyrodniczych from: 15.04.2024 00:00
to: 15.05.2024 23:59
32 (UJ) Informatyka techniczna, Szkoła Doktorska Nauk Ścisłych i Przyrodniczych from: 15.04.2024 00:00
to: 15.05.2024 23:59
33 (UJ) Międzywydziałowe Indywidualne Studia Humanistyczne, studia I stopnia, stacjonarne from: 15.04.2024 00:00
to: 15.05.2024 23:59
34 (UJ) Nauki o Ziemi i Środowisku, Szkoła Doktorska Nauk Ścisłych i Przyrodniczych from: 15.04.2024 00:00
to: 15.05.2024 23:59
35 (UKSW) Bezpieczeństwo Wewnętrzne - studia II stopnia - stacjonarne from: 15.04.2024 00:00
to: 15.05.2024 23:59
36 (UKSW) Ekonomia - studia I stopnia - niestacjonarne from: 15.04.2024 00:00
to: 15.05.2024 23:59
37 (UKSW) Ekonomia Menedżerska - studia II stopnia - stacjonarne from: 15.04.2024 00:00
to: 15.05.2024 23:59
38 (UKSW) Praca socjalna - studia I stopnia - stacjonarne from: 15.04.2024 00:00
to: 15.05.2024 23:59
39 (UKW) Ekonomia studia II stopnia, stacjonarne from: 15.04.2024 00:00
to: 15.05.2024 23:59
40 (UKW) nauki biologiczne, szkoła doktorska, nauki ścisłe i przyrodnicze from: 15.04.2024 00:00
to: 15.05.2024 23:59
41 (UKW) nauki o polityce i administracji, szkoła doktorska, nauki społeczne from: 15.04.2024 00:00
to: 15.05.2024 23:59
42 (UKW) wychowanie fizyczne studia II stopnia, stacjonarne from: 15.04.2024 00:00
to: 15.05.2024 23:59
43 (UPJPII) archiwistyka, zarządzanie dokumentacją i infobrokerstwo, studia I stopnia, stacjonarne from: 15.04.2024 00:00
to: 15.05.2024 23:59
44 (UPJPII) digital media - kreatywność, analiza, zarządzanie, studia I stopnia, stacjonarne from: 15.04.2024 00:00
to: 15.05.2024 23:59
45 (UPJPII) turystyka i zarządzanie dziedzictwem, studia I stopnia, stacjonarne from: 15.04.2024 00:00
to: 15.05.2024 23:59
46 (UPJPII) turystyka i zarządzanie dziedzictwem, studia II stopnia, stacjonarne from: 15.04.2024 00:00
to: 15.05.2024 23:59
47 (USZ) Edukacja artystyczna, stacjonarne studia I stopnia from: 15.04.2024 00:00
to: 15.05.2024 23:59
48 (USZ) Zarządzanie ochroną środowiska przyrodniczego, stacjonarne studia I stopnia from: 15.04.2024 00:00
to: 15.05.2024 23:59
49 (UW) Matematyka (Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki) stacjonarne, II stopnia from: 15.04.2024 00:00
to: 15.05.2024 23:59
50 (UW) Socjologia interwencji społecznych (Wydział Socjologii) stacjonarne, I! stopnia from: 15.04.2024 00:00
to: 15.05.2024 23:59
pages
Pages: 1, 2, 3, 4 ... 83, 84, 85
page length
Page length: 10, 25, 50, 100, 200