Rekrutacja na semestr zimowy i rok akademicki 2024/2025

switch registrations cancel selection

The offer displayed on this page is limited to the selected registration. If you want to see the rest of the offer, select a different registration.

Registration

Description

Application process to studies for the academic year 2024/2025

Registration phases

Filters

  • Levels of education

  • Forms of studies

  • Organizational units

No. Offer Phase 1
1 Jazz i muzyka estradowa from: 15.04.2024 00:00
to: 15.05.2024 23:59
2 Resocjalizacja z kryminologią from: 15.04.2024 00:00
to: 15.05.2024 23:59
3 Turystyka i rekreacja from: 15.04.2024 00:00
to: 15.05.2024 23:59
4 (UAM) studia slawistyczne, spec. studia bohemistyczne from: 15.04.2024 00:00
to: 15.05.2024 23:59
5 (UAM) studia slawistyczne, spec. studia bohemistyczne from: 15.04.2024 00:00
to: 15.05.2024 23:59
6 (UAM) studia slawistyczne, spec. studia bułgarystyczne from: 15.04.2024 00:00
to: 15.05.2024 23:59
7 (UAM) studia slawistyczne, spec. studia bułgarystyczne from: 15.04.2024 00:00
to: 15.05.2024 23:59
8 (UAM) studia slawistyczne, spec. studia kroatystyczne from: 15.04.2024 00:00
to: 15.05.2024 23:59
9 (UAM) studia slawistyczne, spec. studia kroatystyczne from: 15.04.2024 00:00
to: 15.05.2024 23:59
10 (UJ) Biofizyka molekularna i komórkowa, studia II stopnia, stacjonarne from: 15.04.2024 00:00
to: 15.05.2024 23:59
11 (UJ) Biofizyka, Szkoła Doktorska Nauk Ścisłych i Przyrodniczych from: 15.04.2024 00:00
to: 15.05.2024 23:59
12 (UJ) Biologia, studia II stopnia, stacjonarne from: 15.04.2024 00:00
to: 15.05.2024 23:59
13 (UJ) Fizyka, Szkoła Doktorska Nauk Ścisłych i Przyrodniczych from: 15.04.2024 00:00
to: 15.05.2024 23:59
14 (UJ) Geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna, Szkoła Doktorska Nauk Społecznych from: 15.04.2024 00:00
to: 15.05.2024 23:59
15 (UJ) Informatyka techniczna, Szkoła Doktorska Nauk Ścisłych i Przyrodniczych from: 15.04.2024 00:00
to: 15.05.2024 23:59
16 (UJ) Międzywydziałowe Indywidualne Studia Humanistyczne, studia I stopnia, stacjonarne from: 15.04.2024 00:00
to: 15.05.2024 23:59
17 (UJ) Nauki o Ziemi i Środowisku, Szkoła Doktorska Nauk Ścisłych i Przyrodniczych from: 15.04.2024 00:00
to: 15.05.2024 23:59
18 (UKSW) Bezpieczeństwo Wewnętrzne - studia II stopnia - stacjonarne from: 15.04.2024 00:00
to: 15.05.2024 23:59
19 (UKSW) Ekonomia - studia I stopnia - niestacjonarne from: 15.04.2024 00:00
to: 15.05.2024 23:59
20 (UKSW) Ekonomia Menedżerska - studia II stopnia - stacjonarne from: 15.04.2024 00:00
to: 15.05.2024 23:59
21 (UKSW) Praca socjalna - studia I stopnia - stacjonarne from: 15.04.2024 00:00
to: 15.05.2024 23:59
22 (UKW) Ekonomia studia II stopnia, stacjonarne from: 15.04.2024 00:00
to: 15.05.2024 23:59
23 (UKW) historia, szkoła doktorska, nauki humanistyczne from: 15.04.2024 00:00
to: 15.05.2024 23:59
24 (UKW) językoznawstwo, szkoła doktorska, nauki humanistyczne from: 15.04.2024 00:00
to: 15.05.2024 23:59
25 (UKW) pedagogika, szkoła doktorska, nauki społeczne from: 15.04.2024 00:00
to: 15.05.2024 23:59
26 (UKW) Cyberdemokracja studia I stopnia, stacjonarne from: 15.04.2024 00:00
to: 15.05.2024 23:59
27 (UKW) nauki biologiczne, szkoła doktorska, nauki ścisłe i przyrodnicze from: 15.04.2024 00:00
to: 15.05.2024 23:59
28 (UKW) nauki o polityce i administracji, szkoła doktorska, nauki społeczne from: 15.04.2024 00:00
to: 15.05.2024 23:59
29 (UKW) Prawo studia jednolite magisterskie, stacjonarne from: 15.04.2024 00:00
to: 15.05.2024 23:59
30 (UKW) wychowanie fizyczne studia II stopnia, stacjonarne from: 15.04.2024 00:00
to: 15.05.2024 23:59
31 (UO) Ekonomia II stopnia from: 15.04.2024 00:00
to: 15.05.2024 23:59
32 (UO) Ekonomia International Business from: 15.04.2024 00:00
to: 15.05.2024 23:59
33 (UO) Ekonomia, studia stacjonarne, I stopnia from: 15.04.2024 00:00
to: 15.05.2024 23:59
34 (UO) Finanse i Rachunkowość from: 15.04.2024 00:00
to: 15.05.2024 23:59
35 (UO) Finanse i Rachunkowość lic. from: 15.04.2024 00:00
to: 15.05.2024 23:59
36 (UO) Finanse i Rachunkowość, studia I stopnia, stacjonarne from: 15.04.2024 00:00
to: 15.05.2024 23:59
37 (UO) Finanse i Rachunkowość, studia II stopnia, stacjonarne from: 15.04.2024 00:00
to: 15.05.2024 23:59
38 (UO) Psychologia, studia jednolite magisterskie, niestacjonarne from: 15.04.2024 00:00
to: 15.05.2024 23:59
39 (UPJPII) archiwistyka, zarządzanie dokumentacją i infobrokerstwo, studia I stopnia, stacjonarne from: 15.04.2024 00:00
to: 15.05.2024 23:59
40 (UPJPII) digital media - kreatywność, analiza, zarządzanie, studia I stopnia, stacjonarne from: 15.04.2024 00:00
to: 15.05.2024 23:59
41 (UPJPII) komunikowanie promocyjno-wizerunkowe - reklama, branding, public relations from: 15.04.2024 00:00
to: 15.05.2024 23:59
42 (UPJPII) turystyka i zarządzanie dziedzictwem, studia I stopnia, stacjonarne from: 15.04.2024 00:00
to: 15.05.2024 23:59
43 (UPJPII) turystyka i zarządzanie dziedzictwem, studia II stopnia, stacjonarne from: 15.04.2024 00:00
to: 15.05.2024 23:59
44 (USZ) Edukacja artystyczna, stacjonarne studia I stopnia from: 15.04.2024 00:00
to: 15.05.2024 23:59
45 (USZ) Informatyka w biznesie, stacjonarne studia II stopnia from: 15.04.2024 00:00
to: 15.05.2024 23:59
46 (USZ) Komunikacja i psychologia w biznesie, stacjonarne studia II stopnia from: 15.04.2024 00:00
to: 15.05.2024 23:59
47 (USZ) Zarządzanie ochroną środowiska przyrodniczego, stacjonarne studia I stopnia from: 15.04.2024 00:00
to: 15.05.2024 23:59
48 (UW) Matematyka (Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki) stacjonarne, II stopnia from: 15.04.2024 00:00
to: 15.05.2024 23:59
49 (UW) Socjologia interwencji społecznych (Wydział Socjologii) stacjonarne, I! stopnia from: 15.04.2024 00:00
to: 15.05.2024 23:59
50 (UW) Studia miejskie (Wydział Geografii i Studiów Regionalnych) stacjonarne, II stopnia from: 15.04.2024 00:00
to: 15.05.2024 23:59
pages
Pages: 1, 2, 3 ... 41, 42, 43
page length
Page length: 10, 25, 50, 100, 200