Rekrutacja na semestr zimowy i rok akademicki 2024/2025

switch registrations cancel selection

The offer displayed on this page is limited to the selected registration. If you want to see the rest of the offer, select a different registration.

Registration

Description

Application process to studies for the academic year 2024/2025

Registration phases

Filters

  • Levels of education

  • Forms of studies

  • Organizational units

No. Offer Phase 1
1 Biotechnologia from: 15.04.2024 00:00
to: 15.05.2024 23:59
2 Jazz i muzyka estradowa from: 15.04.2024 00:00
to: 15.05.2024 23:59
3 Projektowanie społeczne from: 15.04.2024 00:00
to: 15.05.2024 23:59
4 Resocjalizacja z kryminologią from: 15.04.2024 00:00
to: 15.05.2024 23:59
5 Sztuka kreatywnego pisania, studia I stopnia, stacjonarne from: 15.04.2024 00:00
to: 15.05.2024 23:59
6 Turystyka i rekreacja from: 15.04.2024 00:00
to: 15.05.2024 23:59
7 (UAM) Groznawstwo, studia stacjonarne, I stopień from: 15.04.2024 00:00
to: 15.05.2024 23:59
8 (UAM) Nauki chemiczne, Szkoła Doktorska Nauk Ścisłych from: 15.04.2024 00:00
to: 15.05.2024 23:59
9 (UAM) studia slawistyczne, spec. studia bohemistyczne from: 15.04.2024 00:00
to: 15.05.2024 23:59
10 (UAM) studia slawistyczne, spec. studia bohemistyczne from: 15.04.2024 00:00
to: 15.05.2024 23:59
11 (UAM) studia slawistyczne, spec. studia bułgarystyczne from: 15.04.2024 00:00
to: 15.05.2024 23:59
12 (UAM) studia slawistyczne, spec. studia bułgarystyczne from: 15.04.2024 00:00
to: 15.05.2024 23:59
13 (UAM) studia slawistyczne, spec. studia kroatystyczne from: 15.04.2024 00:00
to: 15.05.2024 23:59
14 (UAM) studia slawistyczne, spec. studia kroatystyczne from: 15.04.2024 00:00
to: 15.05.2024 23:59
15 (UAM) Szkoła Doktorska Nauk Humanistycznych - Archeologia from: 15.04.2024 00:00
to: 15.05.2024 23:59
16 (UAM) Szkoła Doktorska Nauk Humanistycznych - Etnologia i antropologia kulturowa from: 15.04.2024 00:00
to: 15.05.2024 23:59
17 (UAM) Szkoła Doktorska Nauk Humanistycznych - Filozofia from: 15.04.2024 00:00
to: 15.05.2024 23:59
18 (UAM) Szkoła Doktorska Nauk Humanistycznych - Historia from: 15.04.2024 00:00
to: 15.05.2024 23:59
19 (UAM) Szkoła Doktorska Nauk Humanistycznych - Nauki o kulturze i religii from: 15.04.2024 00:00
to: 15.05.2024 23:59
20 (UAM) Szkoła Doktorska Nauk Humanistycznych - Nauki teologiczne from: 15.04.2024 00:00
to: 15.05.2024 23:59
21 (UAM) Szkoła Doktorska Nauk Społecznych - Nauki o komunikacji społecznej i mediach from: 15.04.2024 00:00
to: 15.05.2024 23:59
22 (UAM) Szkoła Doktorska Nauk Społecznych - Nauki o polityce i administracji from: 15.04.2024 00:00
to: 15.05.2024 23:59
23 (UAM) Szkoła Doktorska Nauk Społecznych - Nauki o sztuce from: 15.04.2024 00:00
to: 15.05.2024 23:59
24 (UAM) Szkoła Doktorska Nauk Społecznych - nauki socjologiczne from: 15.04.2024 00:00
to: 15.05.2024 23:59
25 (UAM) Szkoła Doktorska Nauk Społecznych - pedagogika from: 15.04.2024 00:00
to: 15.05.2024 23:59
26 (UAM) Szkoła Doktorska Nauk Społecznych - psychologia from: 15.04.2024 00:00
to: 15.05.2024 23:59
27 (UAM) Szkoła Doktorska Nauk Ścisłych - Astronomia from: 15.04.2024 00:00
to: 15.05.2024 23:59
28 (UAM) Szkoła Doktorska Nauk Ścisłych - Informatyka from: 15.04.2024 00:00
to: 15.05.2024 23:59
29 (UAM) Szkoła Doktorska Nauk Ścisłych - Matematyka from: 15.04.2024 00:00
to: 15.05.2024 23:59
30 (UAM) Szkoła Doktorska Nauk Ścisłych - Nauki Fizyczne from: 15.04.2024 00:00
to: 15.05.2024 23:59
31 (UJ) Biofizyka molekularna i komórkowa, studia II stopnia, stacjonarne from: 15.04.2024 00:00
to: 15.05.2024 23:59
32 (UJ) Biofizyka, Szkoła Doktorska Nauk Ścisłych i Przyrodniczych from: 15.04.2024 00:00
to: 15.05.2024 23:59
33 (UJ) Biologia, studia II stopnia, stacjonarne from: 15.04.2024 00:00
to: 15.05.2024 23:59
34 (UJ) Chemia zrównoważonego rozwoju, studia II stopnia, stacjonarne from: 15.04.2024 00:00
to: 15.05.2024 23:59
35 (UJ) Filologia ukraińska. Język - komunikacja - przekład, studia II stopnia, stacjonarne from: 15.04.2024 00:00
to: 15.05.2024 23:59
36 (UJ) Filologia ukraińska z językiem rosyjskim, studia I stopnia, stacjonarne from: 15.04.2024 00:00
to: 15.05.2024 23:59
37 (UJ) Fizyka, Szkoła Doktorska Nauk Ścisłych i Przyrodniczych from: 15.04.2024 00:00
to: 15.05.2024 23:59
38 (UJ) Geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna, Szkoła Doktorska Nauk Społecznych from: 15.04.2024 00:00
to: 15.05.2024 23:59
39 (UJ) Informatyka techniczna, Szkoła Doktorska Nauk Ścisłych i Przyrodniczych from: 15.04.2024 00:00
to: 15.05.2024 23:59
40 (UJ) Międzywydziałowe Indywidualne Studia Humanistyczne, studia I stopnia, stacjonarne from: 15.04.2024 00:00
to: 15.05.2024 23:59
41 (UJ) Nauki o Ziemi i Środowisku, Szkoła Doktorska Nauk Ścisłych i Przyrodniczych from: 15.04.2024 00:00
to: 15.05.2024 23:59
42 (UJ) Studia afrykańskie, studia I stopnia, stacjonarne from: 15.04.2024 00:00
to: 15.05.2024 23:59
43 (UJ) Twórcze pisanie, studia II stopnia, stacjonarne from: 15.04.2024 00:00
to: 15.05.2024 23:59
44 (UKSW) Archiwistyka i zarządzanie dokumentacją from: 15.04.2024 00:00
to: 15.05.2024 23:59
45 (UKSW) Bezpieczeństwo w gospodarce cyfrowej - studia II stopnia - stacjonarne from: 15.04.2024 00:00
to: 15.05.2024 23:59
46 (UKSW) Bezpieczeństwo Wewnętrzne - studia II stopnia - stacjonarne from: 15.04.2024 00:00
to: 15.05.2024 23:59
47 (UKSW) Ekonomia - studia I stopnia - niestacjonarne from: 15.04.2024 00:00
to: 15.05.2024 23:59
48 (UKSW) Ekonomia Menedżerska - studia II stopnia - stacjonarne from: 15.04.2024 00:00
to: 15.05.2024 23:59
49 (UKSW) Praca socjalna - studia I stopnia - stacjonarne from: 15.04.2024 00:00
to: 15.05.2024 23:59
50 (UKSW) Prawo - jednolite studia magisterskie - niestacjonarne from: 15.04.2024 00:00
to: 15.05.2024 23:59
51 (UKSW) Zarządzanie publiczne - studia I stopnia - stacjonarne from: 15.04.2024 00:00
to: 15.05.2024 23:59
52 (UKW) Ekonomia studia II stopnia, stacjonarne from: 15.04.2024 00:00
to: 15.05.2024 23:59
53 (UKW) Filologia polska studia I stopnia, stacjonarne from: 15.04.2024 00:00
to: 15.05.2024 23:59
54 (UKW) historia, szkoła doktorska, nauki humanistyczne from: 15.04.2024 00:00
to: 15.05.2024 23:59
55 (UKW) językoznawstwo, szkoła doktorska, nauki humanistyczne from: 15.04.2024 00:00
to: 15.05.2024 23:59
56 (UKW) Kognitywistyka studia I stopnia, stacjonarne from: 15.04.2024 00:00
to: 15.05.2024 23:59
57 (UKW) Logopedia studia II stopnia, stacjonarne from: 15.04.2024 00:00
to: 15.05.2024 23:59
58 (UKW) pedagogika, szkoła doktorska, nauki społeczne from: 15.04.2024 00:00
to: 15.05.2024 23:59
59 (UKW) Zarządzanie sferą publiczną studia II stopnia, stacjonarne from: 15.04.2024 00:00
to: 15.05.2024 23:59
60 (UKW) Cyberdemokracja studia I stopnia, stacjonarne from: 15.04.2024 00:00
to: 15.05.2024 23:59
61 (UKW) inżynieria materiałowa, szkoła doktorska, nauki inżynieryjno-techniczne from: 15.04.2024 00:00
to: 15.05.2024 23:59
62 (UKW) inżynieria mechaniczna, szkoła doktorska, nauki inżynieryjno-techniczne from: 15.04.2024 00:00
to: 15.05.2024 23:59
63 (UKW) nauki biologiczne, szkoła doktorska, nauki ścisłe i przyrodnicze from: 15.04.2024 00:00
to: 15.05.2024 23:59
64 (UKW) nauki o polityce i administracji, szkoła doktorska, nauki społeczne from: 15.04.2024 00:00
to: 15.05.2024 23:59
65 (UKW) nauki o Ziemi i środowisku, szkoła doktorska, nauki ścisłe i przyrodnicze from: 15.04.2024 00:00
to: 15.05.2024 23:59
66 (UKW) nauki prawne, szkoła doktorska, nauki społeczne from: 15.04.2024 00:00
to: 15.05.2024 23:59
67 (UKW) Pedagogika opiekuńcza z profilaktyką uzależnień i socjoterapią studia II stopnia stacjonarne from: 15.04.2024 00:00
to: 15.05.2024 23:59
68 (UKW) Prawo studia jednolite magisterskie, stacjonarne from: 15.04.2024 00:00
to: 15.05.2024 23:59
69 (UKW) wychowanie fizyczne studia II stopnia, stacjonarne from: 15.04.2024 00:00
to: 15.05.2024 23:59
70 (UO) Ekonomia II stopnia from: 15.04.2024 00:00
to: 15.05.2024 23:59
71 (UO) Ekonomia International Business from: 15.04.2024 00:00
to: 15.05.2024 23:59
72 (UO) Ekonomia, studia stacjonarne, I stopnia from: 15.04.2024 00:00
to: 15.05.2024 23:59
73 (UO) Finanse i Rachunkowość from: 15.04.2024 00:00
to: 15.05.2024 23:59
74 (UO) Finanse i Rachunkowość lic. from: 15.04.2024 00:00
to: 15.05.2024 23:59
75 (UO) Finanse i Rachunkowość, studia I stopnia, stacjonarne from: 15.04.2024 00:00
to: 15.05.2024 23:59
76 (UO) Finanse i Rachunkowość, studia II stopnia, stacjonarne from: 15.04.2024 00:00
to: 15.05.2024 23:59
77 (UO) Psychologia, studia jednolite magisterskie, niestacjonarne from: 15.04.2024 00:00
to: 15.05.2024 23:59
78 (UO)Historia from: 15.04.2024 00:00
to: 15.05.2024 23:59
79 (UO)Optometria, studia II stopnia, stacjonarne from: 15.04.2024 00:00
to: 15.05.2024 23:59
80 (UPJPII) archiwistyka, zarządzanie dokumentacją i infobrokerstwo, studia I stopnia, stacjonarne from: 15.04.2024 00:00
to: 15.05.2024 23:59
81 (UPJPII) digital media - kreatywność, analiza, zarządzanie, studia I stopnia, stacjonarne from: 15.04.2024 00:00
to: 15.05.2024 23:59
82 (UPJPII) dyscyplina nauki o komunikacji społecznej i mediach from: 15.04.2024 00:00
to: 15.05.2024 23:59
83 (UPJPII) dyscyplina prawo kanoniczne from: 15.04.2024 00:00
to: 15.05.2024 23:59
84 (UPJPII) komunikowanie promocyjno-wizerunkowe - reklama, branding, public relations from: 15.04.2024 00:00
to: 15.05.2024 23:59
85 (UPJPII) Szkoła doktorska - dyscyplina nauki o rodzinie from: 15.04.2024 00:00
to: 15.05.2024 23:59
86 (UPJPII) turystyka i zarządzanie dziedzictwem, studia I stopnia, stacjonarne from: 15.04.2024 00:00
to: 15.05.2024 23:59
87 (UPJPII) turystyka i zarządzanie dziedzictwem, studia II stopnia, stacjonarne from: 15.04.2024 00:00
to: 15.05.2024 23:59
88 (US) Filologia romańska, studia II stopnia, stacjonarne from: 15.04.2024 00:00
to: 15.05.2024 23:59
89 (US) Pedagogika specjalna (Cieszyn), studia jednolite magisterskie stacjonarne from: 15.04.2024 00:00
to: 15.05.2024 23:59
90 (USZ) Business managment, stacjonarne studia I stopnia from: 15.04.2024 00:00
to: 15.05.2024 23:59
91 (USZ) Business Intelligence w gospodarce, stacjonarne studia I stopnia from: 15.04.2024 00:00
to: 15.05.2024 23:59
92 (USZ) Edukacja artystyczna, stacjonarne studia I stopnia from: 15.04.2024 00:00
to: 15.05.2024 23:59
93 (USZ) Informatyka w biznesie, stacjonarne studia II stopnia from: 15.04.2024 00:00
to: 15.05.2024 23:59
94 (USZ) Komunikacja i psychologia w biznesie, stacjonarne studia II stopnia from: 15.04.2024 00:00
to: 15.05.2024 23:59
95 (USZ) Zarządzanie ochroną środowiska przyrodniczego, stacjonarne studia I stopnia from: 15.04.2024 00:00
to: 15.05.2024 23:59
96 (USZ) Zarządzanie odnawialnymi źródłami energii, stacjonarne studia I stopnia from: 15.04.2024 00:00
to: 15.05.2024 23:59
97 (UW) Matematyka (Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki) stacjonarne, II stopnia from: 15.04.2024 00:00
to: 15.05.2024 23:59
98 (UW) Socjologia interwencji społecznych (Wydział Socjologii) stacjonarne, I! stopnia from: 15.04.2024 00:00
to: 15.05.2024 23:59
99 (UW) Studia miejskie (Wydział Geografii i Studiów Regionalnych) stacjonarne, II stopnia from: 15.04.2024 00:00
to: 15.05.2024 23:59
100 Żywienie człowieka i dietoterapia from: 15.04.2024 00:00
to: 15.05.2024 23:59
pages
Pages: 1, 2, 3 ... 20, 21, 22
page length
Page length: 10, 25, 50, 100, 200