Rekrutacja na semestr zimowy i rok akademicki 2024/2025

switch registrations cancel selection

The offer displayed on this page is limited to the selected registration. If you want to see the rest of the offer, select a different registration.

(WAT) Management, spec. Business intelligence systems in management, second-cycle, full-time studies

Details
Code WAT_ZRZSBIWZ1-2
Organizational unit Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego
Field of studies Zarządzanie
Form of studies Full-time
Level of education Second cycle (Master)
Educational profile academic
Admission limit 1
Duration 2
WWW address https://wlo.wat.edu.pl/
  Ask a question
There is currently no active phase.

Past phases in this registration:
  • Phase 1 (15.04.2024 00:00 – 15.05.2024 23:59)

Informacje ogólne

Semestr : 3

Liczba miejsc : 1

Kierunek ZARZĄDZANIE oferuje studentom możliwość opanowania szerokiego zakresu specjalistycznej wiedzy i nabycia umiejętności koniecznych do sprawnego zarządzania przedsiębiorstwami, a także instytucjami nienastawionymi na zysk (administracja publiczna oraz organizacje pożytku publicznego).

Kierunek przygotowuje zarówno do prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek, jak i podejmowania funkcji menedżerskich i specjalistycznych w różnego typu organizacjach, poszukujących odpowiednio przygotowanych specjalistów.

Absolwenci studiów II stopnia na specjalności Systemy Business Intelligence w zarządzaniu są w szczególności przygotowani do pracy w firmach (przedsiębiorstwach, bankach oraz innych organizacjach sektora biznesowego) i administracji publicznej na stanowiskach:

  • Analityków biznesowych w przedsiębiorstwach;
  • Menedżerów i specjalistów ds. zarządzania wiedzą w organizacji;
  • Menedżerów i specjalistów ds. analiz i raportowania;
  • Menedżerów i specjalistów ds. CRM;
  • Menedżerów i specjalistów ds. Data Science;
  • Konsultantów ds. Business Intelligence.

Program studiów

https://wlo.wat.edu.pl/