Rekrutacja na semestr zimowy i rok akademicki 2024/2025

switch registrations cancel selection

The offer displayed on this page is limited to the selected registration. If you want to see the rest of the offer, select a different registration.

Chemistry, specialization: Hazardous materials and chemical rescue, full-time second-cycle studies

Details
Code WAT_CH_MnRCh_II_ST
Organizational unit Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego
Form of studies Full-time
Level of education Second cycle (Master)
Educational profile academic
Admission limit 2
Duration 1,5
WWW address https://www.wtc.wat.edu.pl/
  Ask a question
There is currently no active phase.

Past phases in this registration:
  • Phase 1 (15.04.2024 00:00 – 15.05.2024 23:59)

Informacje ogólne

Chemia stanowi podstawę postępu w prawie każdej dziedzinie nauki, technologii i przemysłu. Wnosi również istotny wkład w gospodarkę, handel i przemysł. Ta inspirująca nauka ma kluczowe znaczenie dla praktycznie wszystkich dziedzin nowoczesnej nauki i technologii.
Studenci wybierając kierunek chemia w Wojskowej Akademii Technicznej poznają zasady otrzymywania i bezpiecznego stosowania wyrobów chemicznych, oraz postępowania z towarami zużytymi i odpadami, jak również zaznajamiają się z tematami zagrożeń ekologicznych, toksykologii środowiskowej, bezpośrednich i odległych skutków zanieczyszczeń środowiskowych, czy ochrony środowiska przed skażeniami. Studenci zapoznają się również z syntezą związków organicznych mających szerokie zastosowanie m.in. w nowoczesnych urządzeniach optoelektrycznych. Chemia w Wojskowej Akademii Technicznej to także znajomość chemii i technologii materiałów wybuchowych i pirotechnicznych, środków inicjowania spalania i detonacji, współczesnych form użytkowych tych materiałów, prognozy zagrożeń i oceny skutków oddziaływania wybuchu na otoczenie.

Specjalność: Materiały niebezpieczne i ratownictwo chemiczne

Wybierając tę specjalność zdobędziesz wiedzę niezbędną do rozwiązywania problemów związanych z występowaniem w środowisku skażeń chemicznych, a także innych czynników stanowiących zagrożenia dla ludzi i środowiska. W programie studiów szczególna uwaga poświęcona jest technikom pomiarowym stosowanym w ekologii, czyli chemii analitycznej i analizie instrumentalnej oraz metodom fizykochemicznym wykrywania materiałów niebezpiecznych.

Semestr: 3-4

Liczba miejsc: 2

Program studiów

https://www.wtc.wat.edu.pl/