Rekrutacja na semestr zimowy i rok akademicki 2024/2025

switch registrations cancel selection

The offer displayed on this page is limited to the selected registration. If you want to see the rest of the offer, select a different registration.

(WAT) Construction, without specialization, full-time studies, first degree

Details
Code WAT_BUDOW1
Organizational unit Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego
Field of studies Budownictwo
Form of studies Full-time
Level of education First cycle (Engineering)
Educational profile academic
Admission limit 5
Duration 3,5
WWW address https://www.wig.wat.edu.pl/
  Ask a question
There is currently no active phase.

Past phases in this registration:
 • Phase 1 (15.04.2024 00:00 – 15.05.2024 23:59)

Informacje ogólne

Semestr: 5

Liczba miejsc: 5

Studia pierwszego stopnia (inżynierskie) - 7 semestrów

Kierunek budownictwo jest nowoczesnym kierunkiem studiów o charakterze praktycznego zastosowania wiedzy podczas procesu projektowania, konstruowania, budowy i utrzymania obiektów budowlanych z uwzględnieniem współczesnych wymogów ochrony środowiska, idei zrównoważonego rozwoju oraz zastosowania rozwiązań modułowych. Wiedza przedstawiona będzie z odniesieniem do praktyki w zakresie planowania i optymalizacji procesu budowlanego z uwzględnieniem ekonomiki procesów wykonawczych, a także przyszłej eksploatacji obiektów.

Absolwenci będą przygotowani m.in. do:

 • analizy i projektowania konstrukcji budowlanych z uwzględnieniem m.in. zagadnień bezpieczeństwa p. poż. i trwałości konstrukcji;
 • projektowania, wykonawstwa oraz eksploatacji budynków i obiektów niskoenergetycznych, współczesnych instalacji budowlanych umożliwiających minimalizację zapotrzebowania na energię ze źródeł zewnętrznych;
 • kierowania robotami budowlanymi; absolwent będzie mógł ubiegać się o uprawnienia do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
  w zakresie określonym przez Prawo Budowlane;
 • zarządzania utrzymaniem i eksploatacją obiektów infrastruktury, w tym za pomocą BIM;
 • optymalnego planowania robót remontowych i modernizacyjnych dla minimalizacji zużycia energii i ich wpływu na środowisko naturalne;
 • doboru zasobów ludzkich, instalacji i urządzeń w budownictwie zrównoważonym posługując się nowoczesnymi modelami 3D, bazami danych zasilającymi BIM;
 • pozyskiwania i opracowania danych z baz konformacyjnych na potrzeby budownictwa kubaturowego i komunikacyjnego;
 • budowania modeli dla BIM;
 • oceny technologii budowy pod kątem minimalizacji wpływu na środowisko;
 • proponowania ulepszenia (usprawnienia) istniejących rozwiązań technicznych oraz uczestniczenia w procesach podejmowania decyzji w zakresie budownictwa energooszczędnego i energii odnawialnych;
 • modelowanie numerycznego i symulacji procesów zachodzących w obiektach budowlanych przy zastosowaniu wybranych systemów komputerowego wspomagania obliczeń inżynierskich.

Program studiów

https://www.wig.wat.edu.pl/