Rekrutacja na semestr zimowy i rok akademicki 2024/2025

switch registrations cancel selection

The offer displayed on this page is limited to the selected registration. If you want to see the rest of the offer, select a different registration.

(UW) Socjologia (Wydział Socjologii), studia II stopnia, stacjonarne

Details
Code UW_S2-SC
Organizational unit Uniwersytet Warszawski
Field of studies Socjologia
Form of studies Full-time
Level of education Second cycle (Master)
Language(s) of instruction Polish
Admission limit 4
WWW address https://ws.uw.edu.pl/
  Ask a question
There is currently no active phase.

Past phases in this registration:
  • Phase 1 (15.04.2024 00:00 – 15.05.2024 23:59)

Studia II stopnia na kierunku socjologia pozwalają zapoznać się z szerokim spektrum podejść teoretycznych w socjologii, tak historycznych, jak i współcześnie przyjmowanych oraz dają mocne teoretyczne i praktyczne przygotowanie studentów do prowadzenia badań społecznych, zarówno o charakterze ilościowym, jak i jakościowym. Oferowane zajęcia umożliwiają nabycie pogłębionej wiedzy w ramach wybranej subdyscypliny socjologii i przygotowują do samodzielnego projektowania i realizowania projektów badawczych, jak również kształtują umiejętności i kompetencje umożliwiające efektywną pracę zespołową.